Home

Achtergrond 230 x bekeken

Niet dirigeren maar motiveren

Het typische gezinsbedrijf van man en vrouw is de meest economische en efficiënte ondernemingsvorm in de Nederlandse veehouderij. Door opschaling in de landbouw groeien bedrijven uit hun jasje. De arbeidsvraag overstijgt het aanbod. Er kunnen snelle beslissingen worden genomen om geen personeel te hoeven aannemen.
Bij het gros van de bedrijven die willen verdubbelen dient een begroting te worden getoetst op de haalbaarheid ervan. Eén van de zaken die steeds meer een rol gaan spelen in de invulling van het arbeidsvraagstuk. Ben je als veehouder in staat om naast dieren ook met mensen om te gaan?

Voordelen van een gezinsbedrijf:
- vrijheid als ondernemer;
- hoge arbeidsproductiviteit;
- hoge dierproductiviteit (vakmanschap);

Nadelen van gezinsbedrijf:
- bedrijfsblindheid;
- kwetsbaar bij ziekte/zwangerschap;
- inkomen volledig uit het bedrijf, geen vast extern inkomen;
- beide partners werken op het bedrijf. Bij vrouw is combinatie met zorg zwaar;
- Indien partnet buitenshuis gaat werken, neemt werkdruk toe.

Voordelen van werken met personeel:
- verhogen van de arbeidsproductiviteit;
- vervangbaarheid, bij vakanties/ziekte/overig van ondernemer;
- arbeidskosten variabel, i.p.v. investeren in automatisering;

Nadelen van het werken met personeel:
- bij ziekte is het werk voor de boer (indien 1 medewerker);
- arbeidskosten (verzekering, vergoedingen en prestatieloon?);
- vrijheid/privacy; je bent ‘nooit’ alleen ;
- sociale vaardigheden moeten goed zijn;
- kwaliteit; scholing/vakmanschap;
- ‘waar de medewerker stopt gaat de boer door’.

Houd waar je goed in bent in eigen beheer

De opschaling in de Nederlandse veehouderij zal de komende jaren forse schreden voorwaarts nemen. Het verdubbelen van bedrijven zal dan ook gemeengoed worden. Gezinsbedrijven blijven, maar dan wel met personeel!

Gezinsbedrijven worden gedwongen te groeien, maar daar liggen ook tegelijkertijd de kansen. Ze moeten streven naar een bovengemiddelde bedrijfsomvang met uitstekende resultaten om de continuïteit van het bedrijf te waarborgen. Het gezinsbedrijf heeft een scherpere kostprijs door lagere arbeidskosten en betere resultaten. Zodra berekende arbeidskosten ook uitgaven zijn, is het belangrijk dat je dezelfde motivatie en prestatie bij je personeel borgt.
- Zorg daarom voor een prettige werksfeer. Arbeidsvreugde verhoogt de arbeidsproductiviteit.
- Voer minstens één keer per jaar functioneringsgesprekken met je medewerker(s).
- Werk met protocollen, zodat het voor (nieuwe) medewerkers makkelijk is de manier van werken op het bedrijf aan te houden.
- Probeer je personeel elke keer weer te motiveren door ze actief te betrekken bij het bedrijf en ook input te laten geven bij beslissingen.
- Beloon je personeel bij het verbeteren van de bedrijfsresultaten.

Persoonlijk zou ik allereerst kiezen om zo lang mogelijk het dagelijkse werk zelf te blijven doen. Tegenwoordig kunnen veel werkzaamheden door derden worden uitgevoerd. Hierbij valt te denken aan loonwerk, KI en voeren in loonwerk. Hierna zou je kunnen overwegen om gedeeltelijk personeel in te zetten voor het melken (weekenden/avonden) om zodoende arbeidspieken op te vangen en een sociaal leven te behouden. Kijk waar je zelf goed in bent als veehouder en houd dit in eigen beheer. Voor de overige werkzaamheden biedt automatisering of personeel een oplossing.

Of registreer je om te kunnen reageren.