Home

Achtergrond 297 x bekeken 1 reactie

‘Nederland moet ook hoogopgeleiden aantrekken’

De Vereniging van Internationale Arbeidsbemiddelaars (VIA), de belangenbehartiger voor uitzendbureaus die veel werken met laaggeschoolde werknemers uit Midden- en Oost Europa, gaat zich ook inzetten voor de arbeidsbemiddeling van hoogopgeleide werknemers buiten de Europese Unie.

Volgens Bert Bakker, voorzitter van de VIA en voormalig vice-voorzitter van de D66-fractie, wordt de noodzaak van het bemiddelen van hoogopgeleiden van buiten Europa steeds groter. ‘Doordat de Europese beroepsbevolking in de komende vijftig jaar met meer dan 15 procent afneemt en het aantal pensioengerechtigden bijna verdubbelt, zal het aantal locale arbeidskrachten ontoereikend zijn voor verdere economische groei’, aldus de VIA.

Bakker vindt dat Nederland zich meer moet inspannen om hoogopgeleiden arbeidsmigranten aan te trekken. ‘Arbeidsmigratie is puur eigen belang, want volgens berekeningen heeft Nederland de komende periode zo’n 40.000 arbeidsmigranten per jaar nodig. Momenteel zitten we op nul, omdat de immigratie en emigratie ongeveer aan elkaar gelijk zijn.’ Bakker ziet dat hoogopgeleiden uit Nederland vertrekken en ziet hier laagopgeleiden voor in de plaats komen. Hij vindt dat de politiek een goed klimaat moet scheppen om hoogopgeleide arbeidsmigranten aan te trekken. “Doen we dat niet, dan kiest talent voor de VS en niet voor Europa, iets wat je nu ook al ziet gebeuren.’ Om aantrekkelijker te worden voor hoogopgeleiden moeten huisvesting, integratie en zorgvoorzieningen goed worden geregeld.

De Vereniging van Internationale Arbeidsbemiddelaars (VIA) heeft inmiddels een eigen sectie opgericht, de VIA Global Talent. Deze sectie binnen de belangenbehartigersorganisatie biedt kandidaten en werkgevers ondersteuning op het gebied van internationale arbeidsbemiddeling van hoogopgeleiden van buiten de Europese Unie.

Administrator

Eén reactie

  • karel964

    wees eerst maar eens zuinig op de ''domme'' mensen die het werk nog opknappen en laat die bureaucraten en die hoog opgeleide ambtenaren met het verstand van een suikerbiet maar gauw naar het land van uncle sam gaan

    in de geschiedenis had egypte griekenland en nog meer landen een hoge levenstandard dat is allemaal om zeep geholpen met bureaucratie zo voor beelden genoeg om die pennelikkers gauw te exporteren

Of registreer je om te kunnen reageren.