Home

Achtergrond 223 x bekeken

IPPC-vergunningen nog niet op orde

Bedrijven moeten uiterlijk vanaf 31 oktober aan de Europese IPPC-richtlijn voldoen. Uit onderzoek van Vrom blijkt dat er een achterstand is bij het toepassen van de IPPC-richtlijn. Hierdoor worden mogelijk de landelijke en Europese doelen voor emissiereductie niet gehaald. De Vrom-inspectie start met gerichte toezichtacties en houden in de eerste helft van 2008 een landelijke nalevingsactie IPPC.

Uit onderzoek van de Vrom-inspectie en de Inspectie Verkeer en Waterstaat naar de implementatie van de Europese IPPC-richtlijn in 2006 bleek dat er nog een grote achterstand bestond in de IPPC-vergunningverlening, die op 31 oktober 2007 nog niet volledig is ingehaald. Daar waar tekortkomingen eenduidig worden vastgesteld, onderneemt de inspectie gerichte acties. Eerder heeft minister Cramer aangegeven geen boetes uit te gaan delen. Pas als de vergunningen worden gewijzigd moeten bedrijven voldoen aan de IPPC-richtlijn.

In Nederland vormen de Wet milieubeheervergunning en de Lozingsvergunning op grond van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren samen de IPPC-vergunning. De IPPC-richtlijn bestrijdt milieuverontreinigingen door industriële activiteiten en intensieve veehouderij. De richtlijn verplicht bedrijven om de best beschikbare technieken te gebruiken om hun verontreinigingen te beperken en zo min mogelijk afval te produceren en energie en grondstoffen te gebruiken.

Meer informatie Persbericht VROM
Lees ook Voorlopig geen boetes voor vergunningen die niet voldoen aan IPPC

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.