Home

Achtergrond 361 x bekeken

Hoge levensproductie verbetert rendement

Het verhogen van het rendement op een melkveebedrijf zorgt ervoor dat het bedrijf toekomstperspectief behoud en hiermee financieringsruimte.
Een optimale afstemming van de productiefactoren grond, kapitaal en arbeid op elkaar, maken een bedrijf sterk. Een sterke en degelijke basis zijn immers een garantie voor een overwinning.

Op een melkveebedrijf zijn de ontvangsten van melkgeld de grootste inkomstenbron. Hierdoor is het logisch om bij het verhogen van rendement per uur te kijken naar het verhogen van de levensproductie per koe. Verborgen rendementen die op melkveebedrijven dienen te worden aangepakt zijn:
- verbetering van de koegezondheid;
- efficiënte voeding;
- efficiënte veevervanging;

Gerichte maatregelen zoals het optimaliseren van rantsoenen en investeringen in koecomfort verbeteren de koegezondheid en verlagen de tussenkalftijd (TKT) en de veevervanging.
Uiteindelijk streef je met een hoge gezondheidsstatus naar een hoge levensproductie met als gevolg een verhoging van het rendement op het bedrijf.

Geld mag dit keer rollen

Op het voorbeeldbedrijf is de ligboxenstal gedateerd en afgeschreven. Aangezien financiering geen belemmering vormt is het wijsheid een nieuwe ruime ligboxenstal te bouwen met oog voor diergezondheid en arbeidsefficiëntie. Om te beginnen met de meest tijdrovende klus op een melkveebedrijf: het melken. Hier kan gekozen worden voor een nieuwe melkstal of melkrobots. Het voordeel van een melkrobot is dat er 2,5 melkingen per dag kunnen worden uitgevoerd. Dit zorgt voor een verhoging van de melkproductie en een verlaging van de kans op uierontsteking. Nadeel is dat de groei wordt geremd door de capaciteit van een robot. Indien toch voor een grote melkstal (carrousel of zij-aan-zij) wordt gekozen is het wenselijk een ruime wachtruimte en uitloop, zodat er vlot gemolken kan worden en het koeverkeer optimaal is. Verder is een separatieruimte achter de melkstal nodig, zodat na het melken direct tochtige koeien kunnen worden geïnsemineerd en zieke koeien kunnen worden behandeld.
De stal moet veel lucht en licht kunnen bergen. Een mestrobot om de dichte rubberen vloer schoon te houden en hiermee de klauwgezondheid te bevorderen.
Voor het voeren kan gekozen worden voor een voermengwagen of een voerrobot (Lely, Mullerup, Trioliet, enz.). Bij een voerrobot kan ook gekozen om vaker per dag (zelfs ’s nachts) te voeren. Dit levert al gauw een liter melk per koe per dag extra op en het bespaart nog eens één uur arbeid per dag.

Bij de nuchtere kalveren is een drinkautomaat de uitkomst voor een goede start van de kalveropfok. De juiste hoeveelheid en samenstelling van de kunstmelk is essentieel om groeivertraging van de kalveren te voorkomen.

Denk er dus aan bij het verhogen van rendement op een melkveebedrijf dat het draait om de koe en haar melk. Maak het daarom zo aangenaam mogelijk voor de koe dat ze in staat is om topprestaties te leveren. Koecomfort, dierwelzijn en automatisering bepalen de rendementsverhoging op een melkveehouderij!

Of registreer je om te kunnen reageren.