Home

Achtergrond 258 x bekeken 1 reactie

Het bruine goud

Wie 10 jaar geleden had gezegd dat geld te verdienen is met het plaatsen van een afvalproduct als mest werd voor gek verklaard. Toch constateer ik dat deze uitspraak op dit moment realiteit is.
Sinds de komst van het nieuwe mestbeleid met strakke contouren voor de productie van staldier- en graasdiermest zijn de prijzen voor mestafzet alleen maar gestegen.
Op papier wordt met behulp van een bemestingsplan berekend wat de mestproductie is met de bijbehorende gehalten stikstof en fosfaat. Vervolgens wordt gekeken wat de plaatsingsruimte is op je bedrijf. Hieruit rolt een bepaalde hoeveelheid kuub’s die buiten het bedrijf moeten worden afgezet. Een simpele berekening met grote gevolgen!

De hoge mestafzetkosten zetten het inkomen van veehouders onder druk. In overschotgebieden betalen varkenshouders gemiddeld 20 tot 25 euro per kuub!! Dit betekent al gauw dat een akkerbouwer van gemiddelde omvang alleen door het plaatsen van mest al een volwaardig jaarinkomen verdient.
De druk op de afzetmarkt wordt niet minder, maar eerder meer. De komende jaren komt er geen versoepeling, maar een verscherping van de normen. Ook zal er niet meer grond beschikbaar komen gezien de trend dat landbouwgrond tegen een vergoeding verandert in natuurgrond. Bovendien komt er de grondwaterrichtlijn en wetgeving op de luchtkwaliteit.

Overheid werkt tegen

Oplossingsrichtingen om de kosten voor mest in de hand te houden zijn; mestverwerking, opslag bij de akkerbouwer en een betere distributie. De overheid wil echter op het gebied van mestverwerking nog vrijwel geen systemen goedkeuren om zo de druk bij de boeren te houden. Mestverwerking in de vorm van biovergisting blijkt een prima oplossing. Een aantal grote silo’s die de hele dag door ‘gevoerd’ moeten worden met mest en voer. Na chemische en biologische omzettingen kan er energie en warmte worden geleverd. De investering in zo’n installatie is voor een gemiddelde veehouder niet rendabel. Tevens wordt er vanuit de maatschappij veel kritiek geleverd op de komst van deze “landschapsvervuilers”.

Het dilemma mest zorgt voor een omschakeling in denkwijze voor veel veehouders. Het eindeloos rondbellen voor de goedkoopste prijs is voorbij. We moeten rechtstreeks contact zoeken met onze akkerbouwers. Bouw een mestopslag in een akkerbouwgebied, zorg voor een voer-mest contract en zorg voor homogene mest met gewenste gehalten voor de akkerbouwer.

Wie had ooit gedacht dat gehalten in mest het belang van gehalten in melk en de kwaliteit van vlees zou overstijgen…

Foto

Eén reactie

  • no-profile-image

    de Nootjes

    Jo Thijs, we volgen je op de voet !! En ik moet zeggen het kon slechter met je ;-) Nee hoor geintje. Suc6 deze week en maak er wat van (maar dat zal wel lukken)
    Groetjes 'de Nootjes'

Of registreer je om te kunnen reageren.