Home

Achtergrond 225 x bekeken 3 reacties

Health check vraagt onderbouwing

Verplichte cofinanciering, verruiming van het melkquotum, een kritische kijk op de verplichte afroming. De voorstellen in de health check moeten nog worden bijgeschaafd en onderbouwd, vindt de VVD.

Desondanks ligt er een goede basis voor discussie. De voorstellen van Eurocommissaris Fischer Boel vormen een goede basis voor discussie over de tussentijdse herziening van het Europese landbouwbeleid. Wij vinden het goed dat Fischer Boel de financiering tot aan 2013, zoals afgesproken in het akkoord uit 2006 over de meerjarenbegroting, niet in twijfel trekt. In dat akkoord werd al fors gesneden in de landbouwuitgaven. Dit betekent overigens niet dat we onverdeeld positief zijn.

Waar we minder blij mee zijn, is dat de Europese Commissie het idee van verplichte cofinanciering van de bedrijfstoeslagen niet noemt. De directe inkomensondersteuning wordt nu nog als één van de weinige Europese beleidsterreinen niet mede gefinancierd door de lidstaten. Bij de onderhandelingen over het akkoord van 2006 heeft de VVD, en het Europees Parlement met ons, hier al nadrukkelijk om gevraagd. We gaan het idee dus zeker opnieuw inbrengen.

De voorstellen voor een zachte landing van de zuivelmarkt, met het oog op afschaffing van het quotasysteem in 2015, kunnen we van harte ondersteunen. Om grote prijsschommelingen te voorkomen, is het van groot belang dat we deze overgang zo soepel mogelijk laten verlopen. De basis moet een geleidelijke verruiming van het quotum zijn. Daarnaast kan gekeken worden naar verlagingen van de superheffing. Het internationaal verhandelbaar maken van melkquota lijkt geen levensvatbare optie te zijn.
Vooruitlopend op die quotumverruimingen, die uit de health check moeten gaan voortvloeien, lijkt het ons goed om voor het komende zuiveljaar de quota alvast met zo’n drie procent te verruimen. Daarmee kunnen we de ruimte die nu ontstaat op de internationale markten innemen.

Verdere ontkoppeling van inkomenstoeslagen lijkt onvermijdelijk, maar moet ook een zachte landing krijgen. Er moet wel tijdig duidelijkheid gegeven worden, zodat de kalfvlees- en de zetmeelsector de kans krijgen om op veranderingen in te spelen.
De VVD is blij dat de Europese Commissie het pad van de vrijwillige modulatie lijkt te hebben verlaten, na het terechte hardnekkige verzet van het Europees Parlement. Een hogere verplichte modulatie bekijken wij desondanks kritisch. Er moet een goede onderbouwing voor komen.

De VVD vindt dat allereerst moet worden aangetoond wat de werkelijke effecten van het Europese plattelandsontwikkelingsbeleid zijn geweest. Daarnaast lijkt het ons noodzakelijk dat de doelstelling om de concurrentiekracht van de landbouw te verbeteren meer nadruk krijgt. Dat betekent dat meer geïnvesteerd zal moeten worden in de modernisering van de landbouwbedrijven. Ook moet voldoende ruimte worden geboden voor het belonen van groene en blauwe diensten.
Vele zaken moeten nog nader onderbouwd worden door de Europese Commissie, maar voor de VVD zal voorop staan dat we een concurrerende land- en tuinbouw beleidsmatig zo goed mogelijk willen ondersteunen. Voor het verder vormgeven van ons standpunt hebben we een discussiemiddag op 7 december. Graag wisselen wij dan met u van gedachten over de health check van het Europese landbouwbeleid.

Administrator

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Marcel

  Waarom word er gewacht tot volgend jaar met de Quotum verruiming?
  Er is op dit moment toch een te kort aan melkprodukten! Het is toch wel leuk voor de Politiek om de boer te pesten om bij een tekortsituatie een superheffing op te leggen voor teveel geproduceerde melk. Hoezo boertje pesten??
  Marcel

 • no-profile-image

  dirk

  die discussie is niet meer nodig ,meer dan 1miljard landbouwgeld in de eu is al doorgesluist naar het ruimtevaartproject gallileo,het is allemaal al besloten,dus mosterd na de maaltijd.

 • no-profile-image

  henk

  een health check voor boeren zou wel op zijn plaats zijn,ze zullen in den haag en brussel schrikken hoeveel stress de boeren hebben van al die burocratie

Of registreer je om te kunnen reageren.