Home

Achtergrond 267 x bekeken

‘Health Check’ voor Europees landbouwbeleid

De Europese commissaris van landbouw, mevrouw Fischer Boel, presenteerde de ‘Mededeling over de Health Check voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid’ op 20 november. Het komende half jaar vindt de discussie plaats over de veranderingen en de toekomst van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) in Europa. Het Nederlandse kabinet zal 10 december 2007 reageren.

Het beleidstuk van de Europese Commissie moet een aanzet geven tot evaluatie van het landbouwbeleid in de EU sinds 2003 en aangeven hoe het na 2013 verder moet. In 2003 is begonnen de steunbedragen los te koppelen van productie van agrarische producten. Er kwamen toeslagrechten per hectare, die nu ook ontkoppeld worden. Men spreekt nu over modulatie. De steunbedragen verschuiven steeds meer naar gewenste doelen op gebied van milieu, voedselveiligheid en -kwaliteit, en plattelandsontwikkeling. Het beleidsstuk noemt overigens weinig concrete cijfers over prijzen en hoeveelheden.

Overheveling van geld naar het Plattelands Ontwikkelingsprogramma (POP) beziet de landbouworganisatie LTO kritisch. Deze inzet van middelen brengt hoge administratieve lastendruk met zich mee. Maar de Europese Commissie wil de modulatie van nu 5 % stapsgewijs verhogen naar 13 %. LTO stelt als bestemming van dergelijk geld de diergezondheid voor of het opvangen van extreme marktsituaties als gevolg van bijvoorbeeld droogte of overvloedige regenval. Ook pleit LTO voor ondersteuning van innovatie, kennis en structuurverbetering in de agrarische sector.

Lees ook Zoekresultaten op Agrocount.nl met trefwoord ‘GLB’

Meer informatie Ministerie van LNV: Europese Commissie presenteert ‘Health Check’ voor landbouwbeleid (Engelstalig)

Meer informatie LTO: Brussel zet goede tussenstappen op weg naar nieuw GLB na 2013

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.