Home

Achtergrond 168 x bekeken

Eerste stap naar rechtvaardiger beleid

De SP is voorzichtig positief over de plannen van Commissaris Fischer Boel met het landbouwbeleid. Het is volgens Kartika Liotard, Europarlementariër voor de SP zaak dat ze haar voorstel om landbouwsteun boven de 100.000 euro per jaar te beperken, doorzet.

Hoewel nog niet officieel gepubliceerd, zijn al flink wat details over de ’health check’ die Europees Commissaris van landbouw Fisher Boel wil doorvoeren bekend. Centraal voorstel is het beperken van landbouwsteun boven de 100.000 euro per jaar.

De SP pleit al jaren voor een beperking, aangezien landbouwsubsidies bijzonder oneerlijk verdeeld worden: 20 procent van de agrariërs krijgt 80 procent van de subsidies. Hoewel de voorstellen van de Commissaris nog zeer beperkt zijn (boven de 100.000 wordt de subsidie alleen op een glijdende schaal beperkt, niet geheel afgeschaft) is het waarschijnlijk dat sommige lidstaten zullen protesteren. Groot-Brittannië bijvoorbeeld, een land dat relatief veel grootgrondbezitters en dus veel grote subsidieontvangers telt.

Toch is het van belang dat Fisher Boel dit plan doorzet. Al is het alleen maar om het draagvlak voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) te vergroten. Het is wel bijzonder lastig om aan Europese burgers uit te leggen waarom zoveel landbouwsubsidies, vaak bedoeld als inkomenssteun, terechtkomen bij adellijke grootgrondbezitters en multinationals.

In de Verenigde Staten heeft president Bush onlangs besloten een maximum van 200.000 dollar aan landbouwsubsidie in te stellen. Op het moment dat de EU door een Republikeinse president wordt overtroffen als het gaat om rechtvaardige inkomensverdeling dienen we ons wel heel diep te schamen.

Betreffende een ander speerpunt, de verdere verschuiving binnen het GLB van directe steun naar geld voor plattelandsontwikkeling, ben ik niet onmiddellijk enthousiast. Zeker, het kan een goed middel zijn om achtergestelde plattelandsregio’s op de been te helpen en sommige van de milieu- en sociale doelstellingen van de EU waar te maken.Maar ik ben er niet van overtuigd dat al deze fondsen op dit moment op een nuttige manier besteed worden. Bovendien is uit het recent verschenen rapport van de Europese Rekenkamer over de bestedingen van 2006 gebleken dat deze subsidies gevoelig zijn voor fraude.

Het lijkt mij dan ook zinvol om nog eens kritisch het gehele plattelandsontwikkelingsbeleid onder de loep te geven, voor we al te ambitieus met geld gaan smijten. Ten slotte acht ik het ook van groot belang dat, net als in het verleden, de ontvangers van de minste directe steun worden ontzien wanneer het gaat om ombuigen van gelden voor plattelandsontwikkeling.Het heeft ook weinig zin om in te zetten op ontwikkeling van het platteland wanneer dit grotendeels bevolkt wordt door verarmde agrariërs.

Over het algemeen gesteld ben ik voorzichtig positief over de plannen van de Europees Commissaris - en dat is voor een SP’er sowieso al een vrij bijzondere ervaring.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.