Home

Achtergrond 308 x bekeken

Een slimme vent gaat voor rendement

Er zijn verschillende mogelijkheden om het rendement op het bedrijf te verbeteren. De doelstelling is om meer rendement per arbeidsuur te behalen. De volgende opties zijn bevorderlijk voor het rendement;
 Stal uitrusten met melkrobots;
 Stal uitbreiden;
 Huiskavel vergroten;
 Optimaliseren intensiteit per ha;
 Looplijnen op het bedrijf verbeteren

Investeren in melkrobots

Na verschillende afwegingen te hebben gemaakt val ik terug op het antwoord van maandag. Plaats 2 melkrobots ter verbetering van het rendement. Het voordeel van de robots is dat zij de arbeidspieken weg kunnen nemen. Dit resulteert er uiteindelijk in dat de ondernemer meer rendement behaalt doordat hij zijn arbeid beter kan spreiden en daar ook meer tijd voor heeft. Benut de robots optimaal. Overbezetting ervan heeft een averechts effect op het rendement.

Stal vergroten

Ook de uitbreiding van de stal kwam maandag al aan de orde. Het voorkomen van overbezetting is essentieel voor het behalen of behouden van topprestaties. Topprestaties leiden tot een beter rendement. Als ondernemer kun je alles optimaliseren maar als de omstandigheden voor je vee niet optimaal zijn, kan het rendement altijd verbeterd worden.

Grotere huiskavel

Door een grotere huiskavel te creëren kan er efficiënter worden gewerkt. Minder tijd kwijt met transport, meer capaciteit per uur met machines. Ook de controle van vee is makkelijker. Problemen zie je dan eerder, waardoor sneller ingegrepen wordt.
In het antwoord van gisteren gaf ik aan dat aanschaf van grond niet ten gunste komt aan het rendement, maar wanneer grond aan huis kan worden verkregen door kavelruil zal dit wel een positieve invloed hebben op het rendement. Dus investeer in creativiteit en visievorming met betrekking tot eventuele kavelruil.

Intensiever werken

Het optimaliseren van de intensiteit per hectare komt ten goede aan het rendement. Zorg voor een optimale benutting van het ruwvoer dat geoogst is. Overproductie van ruwvoer kost geld, maar ook de plaatsing van mest zal een steeds grotere rol gaan spelen in de bepaling van rendement. Zoek dus naar een goed evenwicht tussen deze factoren op uw bedrijf, en bepaal zo de meest renderende optie.

Betere looplijnen

Rendement hangt nauw samen met arbeid en arbeidsefficiëntie. Om de arbeidsefficiëntie op uw bedrijf te bevorderen moeten de looplijnen worden geoptimaliseerd. Vermijd tijdrovende werkzaamheden, investeer in mogelijkheden om routine karweitjes te vergemakkelijken. Zo wordt tijd en geld bespaard!

Of registreer je om te kunnen reageren.