Home

Achtergrond 390 x bekeken

30% voor het hoogste rendement

De belangrijkste graadmeter voor het rendement van mais als energiegewas is het aantal m3 gasopbrengst per ton (product) mais. De gasopbrengst is afhankelijk van verschillende factoren:
• VEM gehalte van de mais (energiewaarde);
• drogestof gehalte van de mais;
• raskeuze.

Het aantal kuubs gas uit één ton mais is gemiddeld 200m3 bij een mest/mais vergister. KWS pleit ervoor kolossale maisrassen te hakselen bij 24% tot 28% drogestof bij een opbrengst tot 70 ton product per ha. Hierdoor is de plant beter verteerbaar maar heeft de mais een lagere voederwaarde (energie) doordat de ontwikkeling van de kolf achterblijft.

De meningen over deze methodiek zijn echter enigszins verdeeld. Andere specialisten in de sector volgen een andere strategie door de vergister als het koemaagsysteem te beschouwen. Dat wil zeggen dat er ook voederwaarde (energie) in de vergister moet om de gasopbrengst te optimaliseren. Daarom is dan te oogsten bij 30% drogestof met opbrengsten tot 55 ton product per ha.

Ik sluit me aan bij de laatste theorie omdat ik er van overtuigd ben dat in het koemagen systeem een optimale fermentatie-cyclus plaatsvindt. Dus om een optimale energie opbrengst te creëren moet deze cyclus zo nauwkeurig mogelijk worden nagebootst.

De gemiddelde productie van 1 ton mais (product) is 200m3 gas, 1m3 gas levert ongeveer 2 kwh. Één kwh levert volgens de actuele marktprijs (www.endex.nl) in piekuren 6,525 eurocent op, daarbij komt een subsidie van 9,7 eurocent. Één kwh levert dus 15,225 eurocent op,. Een ton mais dan 200m3 *1,85kwh* 15,225= €56,31 afgerond €56. Per hectare wordt bij 30% drogestof 50 ton product geoogst; 50*56=€2800,-.
De financiele opbrengst van 1 hectare mais is daarmee €2800,-.

Door optimalisatie in de vertering kunnen deze opbrengsten stijgen. Echter kan de opbrengstprijs fluctueren omdat bij deze berekening een prijs in de piekuren als uitgangspunt is genomen.

Of registreer je om te kunnen reageren.