Home

Achtergrond 175 x bekeken

Zelfde regels voor wild vee

De overheid heeft decennialang een stortvloed aan regels over Nederland in het algemeen, en de land- en tuinbouw in het bijzonder uitgestort.

Niet voor niets geldt de laatste jaren als een van de leitmotiven van verschillende regeringsploegen: de regeldruk verminderen. Vreemd genoeg zijn die regels er niet, of onvoldoende duidelijk voor wild vee in natuurgebieden. De afwijkende benadering van (gedomesticeerd) vee en grote grazers is al langer een twistpunt, nieuw onderzoek van de Universiteit Utrecht geeft daar nu weer voeding aan.

Grote grazers in natuurgebieden vallen wel onder veterinaire regels, maar met uitzonderingen op het gebied van I&R en dierziektebestrijding. Deze status aparte is bij een uitbraak van dierziekte niet passend. Zeker dan moet alle betrokken vee gelijk worden behandeld.

Meer eigenaardigheden: de regels voor het vervoer van een Heckrund zijn gelijk aan die voor een willekeurige roodbonte koe, maar er staat niets op papier voor het transport van een wisent. Bij het uitzetten van die wilde dieren zijn ook geen dierwelzijn- of veterinaire regels van toepassing.

Dat is onmogelijk in een land waarin natuur en cultuurlandschap en daarmee ’wilde’ en gehouden dieren zo verweven zijn. Omwille van duidelijkheid, veiligheid én dierenwelzijn dient de conclusie van het onderzoek overgenomen te worden: een helder pakket eensluidende regels voor gedomesticeerde én wilde herkauwers.

Agrarisch Dagblad

Of registreer je om te kunnen reageren.