Home

Achtergrond 152 x bekeken

WUR, ZLTO en LLTB gaan kennisnetwerken vormen

Wageningen UR, ZLTO en LLTB hebben een overeenkomst getekend waarin ze afspreken om, als onderdeel van een vernieuwing van de Kennisinfrastructuur in Zuid-Nederland, "Kennisnetwerken" te vormen.

Doel van deze netwerken is strategische kennisagenda’s op te stellen en de inzet van mensen en middelen voor de uitvoering te coördineren.

Een Kennisnetwerk is een samenhangend geheel van mensen, middelen, instrumenten en faciliteiten gericht op kennisontwikkeling, kenniscirculatie en innovatie. Wageningen UR en de landbouworganisaties ZLTO en LLTB spannen zich in om een vernieuwing van de Kennisinfrastructuur tot stand te brengen. Interactieve samenwerking tussen ondernemers, onderzoek en onderwijs staat daarbij centraal.

Het initiatief richt zich op ondernemers op de primaire bedrijven en in andere schakels van de agribusiness. De partijen willen een strategische partner zijn bij het realiseren van een vernieuwde Kennisinfrastructuur in Zuid-Nederland om op die manier een bijdrage te leveren aan de versterking van de positie van ondernemers in de land- en tuinbouw en van de leden van de landbouworganisaties in het bijzonder.

Private partijen in de sector hebben een belangrijke verantwoordelijkheid om te zorgen voor toekomstige activiteiten op de terreinen van kennisontwikkeling, -circulatie en innovatie. Naast de sectoren in de land- en tuinbouw kunnen de Kennisnetwerken zich toespitsen op gebieden als multifunctionele landbouw, biobased economy en food. De netwerken beginnen regionaal, maar Wageningen UR, ZLTO en LLTB staan open om ze te verbreden naar landelijk niveau.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.