Home

Achtergrond 218 x bekeken

Tegenstrijdig parlement

Het Europees Parlement heeft een zeer tegenstrijdig signaal afgegeven voor wat betreft het gewasbeschermingsbeleid.

Waar het parlement aan de ene kant rekening lijkt te houden met een werkbare praktijk, schrapt het met even groot gemak het gebruik van honderden stoffen.

Dat is het dubbelzinnige en zeer betwistbare resultaat van de stemming in het parlement. Na vele discussies namen de parlementariërs in meerderheid gelukkig afstand van het onzalige voorstel om naast waterlopen spuitvrije zones van tien meter in te richten. Dat zou een grote aantasting van het beschikbare landbouwareaal hebben betekend. En dat in een tijd waarin tekorten aan graan heersen en braakplicht wordt afgeschaft. En het middelengebruik afneemt.

Gezond verstand wint het hier van radicale interpratie. Hoe diezelfde politici in meerderheid tot extreem zware eisen voor de toelating van middelen is gekomen, is in dat licht een raadsel. Nu dreigen honderden beschikbare stoffen van de markt te verdwijnen, omdat alleen nog wordt gekeken wat de stof kán doen en niet wat zij bij toepassing in de praktijk echt doet.

Het parlement werpt hiermee het beleid terug in de tijd, waar de Commissie met de introductie van klimaatzones een stap voorwaarts wilde maken: dezelfde middelen in gebieden met dezelfde klimatologische omstandigheden, grondsoorten en teelten. Aan de landbouwministers de taak het parlement terug te fluiten.

Agrarisch Dagblad

Of registreer je om te kunnen reageren.