Home

Achtergrond 180 x bekeken

Provincie verstrekt royale subsidies

Naast de ministeries stellen ook provincies behoorlijke budgetten voor subsidie beschikbaar. De provincie Groningen verstrekte bijvoorbeeld €14 miljoen voor de ontwikkeling van het Hogeland, een gebied dat zes gemeenten omvat. De Gedeputeerde Staten van deze provincie willen ook €75.000 steken in het project Cowmunity, een onderzoek voor een grootschalige melkveehouderij met hoge eisen op het gebied van milieu, dierenwelzijn, arbeidsomstandigheden en techniek. De subsidiebudgetten van de provincies voor plattelandsontwikkeling komen deels van de Europese Unie en van deelnemende gemeenten.

Het geld voor het Hogeland is voor een deel afkomstig van Leader+. Leader+ is één van de communautaire initiatieven van de Europese Commissie (EC): ‘een experimenteel programma voor sociaal-economische impulsen voor marginale gebieden’. Dit gebeurt door de helft van de lokale en regionale plannen te bekostigen. Leader staat voor Liaison Entre Actions de Développement de l'Economie Rurale. Verdere informatie is te vinden op website van Leader+, dat ook een kaart bevat van de gebieden in Nederland met zijn projecten.

Cowmunity is een plan waarin drie melkveebedrijven samen een nieuw bedrijf willen stichten van meer dan 1.000 melkkoeien. Hoewel grootschalige nieuwe bedrijven vaak weerstand oproepen in het gebied waar ze moeten komen, is het toch gelukt deze subsidie te krijgen. Overigens wordt dit geld besteed aan onderzoek door Universiteit Wageningen en Alterra. Voor dit plan maakten Courage, het InnovatieNetwerk en Alterra al een uitgebreide voorstudie, waarover meer op de website van Courage, een stichting voor stimulering en ondersteuning van innovatie in de melkveehouderij.

Het Programma Landelijk Gebied van Groningen heeft voor de jaren 2007-’11 zelfs €200 miljoen in de pot, afkomstig van Europa, het Rijk en de provincie Groningen zelf. Ideeën op het gebied van landbouw, natuur, landschap, cultuurhistorie, recreatie en toerisme, bedrijvigheid of leefbaarheid op het platteland kunnen allemaal in aanmerking komen.Groningen kent samen met de andere noordelijke provincies ook het project ‘Koers Noord, op weg naar Pieken’. Dit programma stelt in totaal €120 miljoen beschikbaar voor ‘pieken’ als energie, watertechnologie en sensortechnologie. Van het geld is €80 miljoen afkomstig van het ministerie van Economische Zaken.

Het voorbeeld van de provincie Groningen toont maar weer aan dat het interessant is om bij de provincie te informeren naar subsidies of om er plannen in te dienen. De provincie van het voorbeeld belooft ook ‘advies over de manier waarop u uw idee of project verder kunt krijgen’.

Lees ook Zoekresultaten op Agrocount.nl met trefwoorden ‘subsidie’ en ‘provincie’

Meer informatie Provincie Groningen over de landbouw

Meer informatie Website Stichting Courage

Meer informatie Website van het Europese verband ‘Leader+’

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.