Home

Achtergrond 303 x bekeken

Prijzen grond rond steden fors hoger

De gemiddelde grondprijs in gebieden met een stedelijke invloed zijn bijna het dubbele van grondprijzen in gebieden met alleen een groene (landbouw en natuur) druk. Dat blijkt uit de Grondprijsmonitor van Dienst Landelijk Gebied over 2005 die minister Veerman de Tweede Kamer heeft toegezonden.

De monitor maakt onderscheid tussen ‘groene' aankopen (landelijk gebied buiten de stedelijke invloedssfeer), ‘roze’ aankopen (landelijke gebied binnen stedelijke invloedsfeer) en ‘rode' aankopen (stedelijk gebied). De roze gebieden zijn gelegen rondom Amsterdam, Utrecht, Den Haag en Rotterdam en tussen Nijmegen en Arnhem. Deze gebieden hebben weliswaar een agrarische bestemming, de aanwezigheid van de stad is echter voelbaar op de grondmarkt.

In de monitor zijn de gemiddelde grondprijzen in 2005 per provincie opgesplitst, zodat provincies met de uitvoering van het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) hiermee kunnen rekenen. De prijsontwikkeling voor de agrarische (groene) grondmarkt (grasland, tuinland, bouwland en boomgaard) is redelijk stabiel. De landelijk gemiddelde grondprijs schommelt rond de 31.000 euro per hectare. De grond in Drenthe is met gemiddeld 20.070 euro per hectare het goedkoopst in Nederland. In Flevoland en Zuid-Holland is de grond met respectievelijk gemiddeld 41.403 en 43.316 euro per hectare het duurst.

Gemiddeld werd in 2005 voor een hectare ‘roze’ grond 58.767 euro betaald. De prijsontwikkeling in deze categorie is echter uiterst grillig. Weinig transacties waardoor één transactie het gemiddelde behoorlijk kan beïnvloeden. In deze categorie is Utrecht het goedkoopst met 42.689 euro voor een hectare en Zuid-Holland het duurst met 64.460 euro voor een hectare.

Voor rode gronden, gronden waar een bestemmingswijziging heeft opgetreden van agrarisch naar stedelijk gebied, werd in 2005 gemiddeld 235.525 euro per hectare betaald. Dat is ruim 7,5 keer de gemiddelde agrarische waarde. De provinciale verschillen zijn hierbij groot. In Groningen wordt 105.301 euro betaald, in Zuid-Holland 327.303 euro per hectare.

Meer informatie De grondprijsmonitor 2005
Meer informatie Brief Veerman aan Tweede Kamer over grondprijsmonitor 2005

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.