Home

Achtergrond 430 x bekeken 30 reacties

Overleg over megastallen

De veehouderij moet met provincies, gemeenten en maatschappelijke organisaties in gesprek over schaalvergroting en intensivering.

Dat moet leiden tot "een nieuwe balans". Dat antwoordt minister Gerda Verburg (LNV) op vragen van SP, GroenLinks en de Partij voor de Dieren over de plannen voor de bouw van megavarkensstallen. Verburg ziet voor zichzelf en milieuminister Jacqueline Cramer een stimulerende rol.

Verburg stelde zich tot dusver op het standpunt dat gemeenten en provincies moeten oordelen over de komst van de megastallen. Recent zei ze dat inmenging door het rijk onfatsoenlijk zou zijn, omdat de verantwoordelijkheid voor de inrichting van het platteland net is gedecentraliseerd.

Volgens de minister kunnen gemeenten hoge stallen niet tegenhouden, als het bestemmingsplan daar niets over zegt. Anderzijds kan het rijk, op grond van de Wet ruimtelijke ordening, ingrijpen als nationale belangen in het geding zijn. Of dat zo is wordt onderzocht. Verburg en Cramer hebben deskundigen advies gevraagd over de landschappelijke inpassing van megastallen. Dat wordt in november verwacht. Verburg laat ook de kosten en baten van de intensieve veehouderij in kaart brengen.

Administrator

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Hertog Jan

  De komst van megastallen betekend dat in de landbouw ook het "superkapitalisme" zijn intrede heeft gedaan. Jan Douwe vd Ploeg merkte op dat de ontwikkeling in de landbouw op een cruciaal moment staat. Eerst verdrong het kapitaal de arbeid, verdergaande mechanisatie en automatisering vereisen steeds meer kennis. Maar voor de volgende generatie boeren is dat niet genoeg, het komt meer en meer aan op ”agenty”, ofwel ” het vermogen om zaken voor elkaar te krijgen”, De productie verschuift meer en meer naar zogenaamde ”expertsystemen”, deze vereisen beschikking over kennis, het benodigde kapitaal, tot en met de noodzakelijke ”connecties”, etc.
  Hier een korte samenvatting van “Superkapitalisme”, door Robert B. Reich.

  ”Onze economie is efficiënter dan ooit, met een krachtig en wereldwijd kapitalisme dat zich ontwikkelt tot superkapitalisme, Dat superkapitalisme versnelt de economische groei, maar leidt tot een groter wordende ongelijkheid in rijkdom, verhoogde onzekerheid in werk en inkomen, en een groeiend broeikaseffect.

  Tegelijkertijd raakt de democratie, waarin de politiek verantwoordelijkheid neemt voor regels en beslissingen, en voor de rechtvaardige verdeling van zorg voor álle burgers, in de verdrukking. Bedrijven hebben meer en meer invloed op de politiek, de politiek verliest haar geloofwaardigheid en burgers gedragen zich uitsluitend nog als consumenten en verliezen de principes van het burgerschap uit het oog. Dit is een ongewenste situatie waar we een halt aan moeten toeroepen”.

 • no-profile-image

  Hertog Jan

  Helemaal mee eens Michel de varkenssector is de groenste ter wereld. Om mijn mening iets beter te verwoorden, zal ik het nog een keer uitleggen.

  De landbouw is nog steeds een belangrijke pijler onder de jacht naar welvaart en economische groei. Het heeft maar te zorgen voor een betaalbaar en goedkoop voedselpakket. Dit werd nog eens kort en bondig verwoord door oud minister Veerman met zijn oneliner: ”Boeren dienen een groter belang”. Toch fijn om van je eigen minister te horen waar je staat als sector in de pikorde. Over de te volgen koers, ( innovatie, ”actieve” sanering en schaalvergroting) daar naar toe is er in belangrijke mate overeenstemming tussen Brussel, Den Haag, de agro-industrie, banken, LTO en niet te vergeten het NAJK. Schaalvergroting is onvermijdelijk om te overleven, maar de mate waarin moet de boer voor zichzelf uitmaken en zich niet laten opjutten door voorlichters (in dienst van de agro-industrie, die je continue een probleem aanpraten als je niet dit of dat doet) trends, machogedrag of jacht naar status.
  De discussie over de megastallen is hier voor mij een aanleiding om de citaten van JD vd Ploeg en Reich te gebruiken, niet meer. Overigens had ik toch sterk de indruk dat vd Ploeg (als hoorleraar rurale sociologie en plattelandsdeskundige bij uitstek) met zijn meesterwerk ”De virtuele boer)” aan de kant van de boeren staat en niet aan zijde van de plannenmakers en agro-industrie. Maar dat onderscheid kun jij blijkbaar nog niet maken?

 • no-profile-image

  ropke

  lieve Diana,
  lees dit eens , uit AGD,
  is toch jammer dat er door jou reeds 30% meer dierenleed is

  Biologische kippen ongezonder
  AGD 26 okt 2007 11:15  Biologische kippen zijn ongezonder dan kippen uit de bio-industrie.

  Het pluimvee dat vrij rondloopt blijkt vatbaarder voor ziektes. Hennen in legbatterijen hebben gemiddeld een aanzienlijk langer en gezonder leven, bevestigt een onderzoek door het ministerie van Landbouw van de Zuid-Duitse deelstaat Beieren.

  Het pluimvee dat buiten rondloopt, is aan veel meer ziektekiemen blootgesteld die infecties kunnen veroorzaken. Biologische boeren moeten daarom veel meer antibiotica en vaccins gebruiken.

  Uit eerder onderzoek was al gebleken dat het sterftecijfer bij biologische kippen 30 procent hoger ligt dan bij hun gekooide soortgenoten, meldde de Duitse krant Die Welt vandaag. Scharrelkippen komen tussen biologische kippen en legbatterijkippen in.

 • no-profile-image

  Geen megastallen

  Gemeenten hebben de wettelijke bevoegdheid om in bestemmingsplannen op te nemen dat intensieve veehouderij verboden is en zij kunnen limieten instellen voor de maximale grootte van agrarische bedrijven. Verschillende gemeenten in Nederland hebben dat jaren geleden reeds gedaan. Ondermeer veel gemeenten in Zeeland. Gemeenten die nog geen grenzen gesteld hebben aan de vestigingsmogelijkheden van intensieve veehouderij hebben een kans gemist. Het is sterk aan te raden dat ze "hals-over-kop" alsnog bestemmingsplannen aanpassen om ongewenste ontwikkelingen tegen te houden. Want het "megastallen" idee is een onding, op den duur leidt dit alleen maar tot ernstige problematiek en brengt de maatschappij niets. Ik hoop ook dat de betrokken minister verstandig is en de juiste (anti)maatregelen neemt tegen deze ongewenste ontwikkelingen, naast maatregelen die de gemeenten zelf reeds kunnen nemen.

 • no-profile-image

  Michel

  Dat diana niet weet waarover ze praat is wel heel erg duidelijk. Zonder kennis van zaken is het makkelijk oordelen.Dierenleed, mestoverschot en een lelijk landschap komt niet voor in de intensieve sector. Alle dieren worden goed verzorgd, mestoverschot is er niet, alleen een verdeel probleem en landschap is een kwestie van smaak. Ik vind de vieze gore stad maar niets, maar veel mensen besluiten er toch te gaan wonen. En dat de meerdeheid van de bevolking tegen is een een leugen. Paar jaar geleden hebben we een nationaal debat gehad over de varkenssector : een hele grote meerdeheid is voor, mits er op een aantal accenten iets verandert. Dat is voor een groot deel ook al gerealiseerd en de sector is nog steeds volop in beweging voor milieu en welzijn. Wij zijn trouwens koploper in de wereld volgens Verburg. En dat het tij keert is gewoon en loze kreet. Want slechts 0.3% van de bevolking tekende het burgerinitatief en die tekende men ook nog omdat milieudefentie hun bedonderde. De mensen die naar 1 van de boerderijen van "varkens in zicht" zijn geweest komen er achter dat pvdd, wakkerdier varkensinnood en al die andere zielige clubbies hen alleen maar leugens vertelde over de varkenssector. Gelukkig komen steeds meer mensen erachter dat de varkenssector het erg goed doet en zijn daarom ook trots op deze boeren ! En als je je schaamt voor Nederland dan ga je gewoon toch weg. Voor wat betreft de varkenssector kom je geen enkel land op deze aardkloot tegen die het beter doen dan de Nederlandse Varkenshouders

 • no-profile-image

  gli

  Het gaat precies wat ik al dacht. Heftige discussie over het dierenwelzijn! Ik kies geen partij maar ik kan op voorhand garanderen dat de mensen van dierenwelzijn gaan verliezen. De managers die megastallen gaan bouwen weten heel goed waar de schoen wringt. Dus worden die stallen zo ontworpen dat er niets op het welzijn van de dieren is aan te merken. Blijft natuurlijk over dat degenen die menen dat dieren er niet zijn voor menselijke consumptie tot het bittere einde zullen strijden (en tenslotte, zeker voorlopig, zullen verliezen!)
  Wat het tweede item betref:t de enorme schaalvergroting ten koste van heel veel kleinere agrarische ondernemers zal ook heel moeilijk te keren zijn. Het is de markt, zal men zeggen. En de agrariers weten niet beter dan dat het onomkeerbaar is. En bovendien: men verkeert in de veronderstelling dat men mogelijk zelf wel bij de uitverkorenen zal horen die straks eigenaar/directeur zullen zijn van zo'n megastal. Voor 95 tot 98% zal die verwachting niet uitkomen. De volgorde is: een aantal agrariers bouwt een megastal en laten we aannemen dat deze goed draait. Een of mogelijk twee opvolgers willen t.z.t. de onderneming overnemen. Dat gaat bijzonder moeilijk om financiele redenen. Misschien dat het een soort familie-b.v. wordt. Nog een generatie verder, met de nodige schaalvergrotingen er achteraan, blijkt dat alleen het grootkapitaal nog bij machte is om de zaak draaiende te houden. Er komt een organisatie met directie en raad van commissarissen en natuurlijk de nodige (kritische) aandeelhouders. Degenen die nu op het vinkentouw zitten om tienduizenden varkens en duizenden koeien onder te brengen in megastallen zullen zeggen dat ik er niets van begrijp en dat het onomkeerbaar is. Met het eerste ben ik het absoluut niet eens met het tweede wel. Als het grote geld zich met iets gaat bezig houden wordt het op de duur bijna niet mogelijk te zaak te keren. Blijft het derde item over. En dat is de aankleding van het landschap. Willen gemeentebesturen deze megastallen in het landschap. Of willen ze toch een kleinschalig landschap handhaven. Je kunt natuurlijk ook omschakelen naar agrarische conglomeraties en daarbuiten het landschap enigszins in stand houden. Maar voor de buitenwereld maakt dit item de meeste kans. Dus laat mensen die er tegen zijn het vooral op de ruimtelijke ordening gooien, mogelijk ondersteund door de enkele agrariers die genoeg hebben van de schaalvergroting. Overigens krijgen ze het binnen hun organisatie, het L.T.O. bijzonder moeilijk. Daar meent men in het algemeen dat de toekomst ligt in doorgaande schaalvergroting. Ga je het alleen over het dierenwelzijn hebben dan denk ik dat het op voorhand een verloren zaak is.

 • no-profile-image

  Michel

  Pvvd en andere geitenwollensokkentypes willen maar wat graag aan de man brengen dat mega het einde betekent voor gezinsbedrijven. Megastallen het einde voor de gezinsbedrijven ? Wat een onzin ! Een gezinsbedrijf is erg sterk, zowel financieel als arbeidsbezetting, en valt niet zomaar om. Het is ook geen disscussie of/of en gaat om en/en. Gezinsbedrijven en megastallen gaan prima samen. Maar de sector heeft wel die megastallen nodig om het aantal dieren op pijl te houden. Zo blijft er geld beschikbaar voor onderzoek naar bv dierziektes, milieu en voedselveiligheid. Het enigste argument wat terecht is tegn megastallen is inpassing in het landschap. Dit kan prima opgelost worden om van de eigenaar extra maatregelen te vragen voor manier van bouwen en erfbeplanting. Ook moet er goed gekeken worden naar de plek van deze stallen.

 • no-profile-image

  Grensboerke

  Als deze ondernemers hun zaken voor elkaar hebben, waarom ze dan stoppen?
  We gaan in Nederland toch niet de regelgeving aanpassen omdat een aantal schreeuwers vinden dat een stal te groot is! Verburg waar ben je mee bezig, het wordt inderdaad tijd voor een partij die echt strijd voor de agrarische belangen. Al was het maar als tegengas richtig vernoemde partijen.

 • no-profile-image

  s. tuitert

  waarom zou een mega stal slecht zijn? omdat er in keer een nieuw groot bedrijf wordt gesticht? hoeveel intensieve bedrijven zijn er de laatste jaren niet gegroeit na een aantal varkens wat er op zo'n bedrijf zou komen? en daar kraait geen haan naar? maar nu er daar nieuwe (mega)bedrijven komen is het niet goed meer. Naar mij inzien was daar de reconstructie toch voor bedoeld om (nieuwe) bedrijven weer een kans te geven, en op andere plaatsen de "natuur" meer te ontlichten? het lijkt mij toch dat er op die mega bedrijven veel aandacht wordt gegeven aan welzijn en mileu? dus waarom alle opschudding over zo genoemde mega stallen???

 • no-profile-image

  hendrikus

  wat een onzin,diana

 • no-profile-image

  N.Jacobs

  Hoe haalt Mw.Verburg het in haar hoofd om, ondanks felle protesten van de inwoners tegen plaatsing van megastallen die tussen twee woonkernen in geprojekteerd zijn, toch haar gelijk te krijgen.
  Laat ze zich ter plekke door de bewoners voorlichten; laat ze eens opstaan uit die gemakkelijke zetel in Den Haag van waaruit ze meent dat ze alle terechte en onderbouwde protesten naast zich neer kan leggen!

 • no-profile-image

  rowwwenheeze

  je komt op het eind bij jezelf terecht

 • no-profile-image

  gli

  Reken er maar op dat dit een zeer zwaar item wordt de komende tijd. Schrik niet van harde akties van bepaalde kanten. Laat vooral de gemeentebesturen heel diep nadenken wat men wil! Persoonlijk heb ik wel een mening over de ontwikkeling, maar die doet niet ter zake. In ieder geval moet het democratisch worden gespeeld. Als rustend agrarier weet ik een ding: het zal moeilijk zijn de ontwikkeling tegen te houden. Waarom? Het heeft met marktwerking te maken en wanneer er kapitaal mee gemoeid is weten we toch allemaal hoe het werkt? Of niet dan?

 • no-profile-image

  over alles

  "mega" en "bulk" zijn alleen maar volume-termen en zegt niets over de inhoud of kwaliteit ervan. Natuurlijk mag iedereen zijn zegje doen, maar de vraag is of we het dan ook andere soorten bedrijven moeilijk gaan maken. Want misschien zijn er wel mensen die helemaal geen mega-winkelketen willen of een mega-bioscoop. Of een mega-pretpark, maar misschien kom ik nu te dicht bij de "klagers" in hun prive-omgeving en zullen ze zeggen dat dit overdreven is. Er is niemand uit de agrarischesector die daar plezier aan beleeft om zulke ontwikkelingen dan te dwarsbomen. Blijkbaar vindt de buitenstaander het dan wel leuk om de boer het boeren moeilijker te maken. Vergeet niet dat we allemaal een schakel in de ketting zijn, schakel de boer uit en het geheel valt in duigen. Daar is niemand bij gebaad.

 • no-profile-image

  Michel

  Mooi verhaal hoor Hertog Jan. Alleen jij gebruikt de megastallen hiervoor, maar het hele proces is al jaren geleden begonnen. Kijk maar naar bv de industrie en supermarkten. Het moest allemaal groter en niemand die daar iets aan deed of roepte, ook jij niet ! Maar nu de varkenssector iets wil opschalen (niet uitbreiden) gebruik jij dit soort citaten. Net alsof de varkenshouderij schuldig is aan alles. En het ergste is dat jij zelf helemaal geen mening hebt maar alleen citaten gebruikt van anderen. Die Jan Douwe vd Ploeg is een uitgerangeerde filosoof die al 30 jaar roept dat de landbouw een cruciale beslissing moet nemen. Waarom mag alles en iedereen opschalen behalve de varkenssector ? Geheel ontercht want als er 1 sector in dit land is die veel doen aan milieu en welzijn dan is het wel de varkenssector !! De Nederlandse varkensector is de beste van de hele wereld ! En dat is een citaat van Minister Verburg.

 • no-profile-image

  rowwwenheeze

  de varkenssector is de groenste ter wereld

  de roodste !!

  mooohhhhhhhhhh

 • no-profile-image

  maydonna

  Is minister Verburg daar niet een beetje laat mee.We hebben na 6 jaar reconstructie gebieden waar landbouw [toegelaten word]
  en nu we er achter komen dat dat alleen voor grote kapitaalkrachtige bedrijven is weg gelegd gaan we het hebben over schaal grote dat is het paard achter de wagen , en zijn gevolgen van eigen beleid.

 • no-profile-image

  ropke

  aan ROWWWENHEEZE. DE RUL : wat wil je allemaal zeggen ???? is dit ergens een slechte vertaling uit iets????

 • no-profile-image

  jan

  2-0 voor Michel uit Dorth

 • no-profile-image

  ricardo

  hoezo veehouderij!!! ,slachterijen hebben ja het grootste belang bij deze mega stallen.

 • no-profile-image

  rowwwenheeze

  het begin van het einde en daarna weer een nieuw begin en dan weer opnieuw samen verder op een andere manier

  ik denk dat het voor veel mensen een doorn in het hart is dat de kracht van de voormalige landbouw in nederland, het familiebedrijf, gesloopt is

  alleen zeer goedkope buitenlandse arbeid is een zeer slechte betonconstructie onder de huidige landbouw

  te duur : de volgende ( eindigt in afrika )

  er is meer ......

 • no-profile-image

  Arno

  Lieve Diana wat ben je toch een schatje.Je wilt die arme boeren doodmaken toch niet?

 • no-profile-image

  herbert

  Oke Michel!!!!!, dit is wat ik bedoel.
  Volledig met je verhaal eens....
  Juiste kijk op de zaak.

 • no-profile-image

  Hans

  Even nog een reaktie op de reaktie van Jan Roovers 27 Okt 10:53 25 miljard mensen is wel een heleboel hoor maar als we nou eens iets tegen de ganzen doen die onze pasopkomende wintertarwekiempjes opvreten,nou dan halen we de 30 miljard wel.jawel moet lukken.

 • no-profile-image

  Michel

  Geachte heer Hertog Jan, ik denk dat wij het wel een keer eens met elkaar kunnen worden. Wat betreft v/d Ploeg heb je ook gelijk dat hij de kant van de boeren koos, Ik heb ook niet gezegd dat hij tegen de boeren is. Maar v/d Ploeg is gewoon niet mijn persoon, maar dat ligt dan waarschijnlijk aan mij.

 • no-profile-image

  Jan Roovers

  Als alle landbouwgronden aangewend zouden worden voor vegetarisch voedsel, zou er voor 25.000.000.000(25 miljard) mensen voldoende eten zijn.
  Jan Roovers

 • no-profile-image

  rowwwenheeze

  als je vlees eet heb je recht van spreken over de manier van varkens houden

  van achter een bureau neen zeggen en ja doen of andersom is niet goed

  think thrice

 • no-profile-image

  Gerrit

  Met haar ontevreden geknor en gevleugeld gekakel lijkt Diana meer op een kip zonder kop of een varken in nood! Het zou je sieren als je praat over zaken waar je verstand van hebt. Maar dan zal het wel angstig stil worden in jouw MEGA klein wereldje! Wat betreft Michel uit Dorth, volledig mee eens!

 • no-profile-image

  rowwwenheeze

  think twice

 • no-profile-image

  Diana

  De intensieve veehouderij, klein of megabedrijf, is ongewenst en onethisch. Het is verwerpelijk dat er in Nederland zoveel varkens en kippen worden gehouden voor de buitenlandse consument. De Nederlandse burger zit daarom met: dierenleed, mestoverschot en een leijk landschap door al die stallen, mestsilo's en voersilo's. Het wordt tijd voor een sanering. In plaats van een 40 miljoen euro verslindende interventie maatregel om varkensvlees op te kopen: koop van dat geld massaal varkensrechten, zodat we een kleine veestapel overhouden.
  Trots op Nederland: Niet zolang er intensieve veehouderijen zijn. Ik schaam me diep dat veehouders op deze wijze dieren houden. De meerderheid van de bevolking vindt dit. Het christelijke CDA zou zich eindelijk als echt rentmeester moeten gedragen en het afwijzen dat een groot deel van hun achterban op deze wijze vee houden. Het tij keert. Nederlanders pikken het niet langer dat over de ruggen van miljoenen dieren een paar duizend boeren van willen blijven leven. Het roer moet om.

Laad alle reacties (26)

Of registreer je om te kunnen reageren.