Home

Achtergrond 180 x bekeken

Oeso pleit voor meer hervormingen India

India doet er goed aan zijn arbeidsmarkt verder te hervormen.

In sommige staten moet het eenvoudiger worden een onderneming te beginnen. Verder zou het onderwijssysteem efficiënter kunnen worden. Op die manier kan de veelbelovende economie van het land verder tot bloei komen en kan de armoede verder verminderen. Dat staat in een rapport dat de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Oeso) vandaag naar buiten heeft gebracht.

Het is voor het eerst dat de Oeso (waarin dertig industrielanden zijn vertegenwoordigd) een landenrapport aan India wijt. India is een van de snelst groeiende economieën in de wereld en wordt in het rapport in een adem genoemd met landen als de Verenigde Staten en China.

Volgens de Oeso heeft India er al een belangrijke reeks hervormingen op zitten. Sinds het midden van de jaren tachtig is de staat zich minder met de economie gaan bemoeien en wordt er veel meer aan particulier ondernemerschap overgelaten. Dit beleid is succesvol gebleken. Nu bedraagt de groei ongeveer 7,5 procent, terwijl dat kort na de onafhankelijkheid van het land een schamele 1,25 procent was. De regering van het land streeft ernaar in 2011 een jaarlijkse economische groei neer te zetten van 10 procent.

De verschillende staten waaruit India is opgebouwd doen het echter niet allemaal even goed. Grofweg doen de staten die het verst zijn met hervormingen het economisch veel beter. De Oeso signaleert dat er tussen staten onderling flinke inkomensverschillen zijn. Als de achterblijvers meer hun best gaan doen met hervormingen, zullen deze verschillen kleiner worden, aldus het rapport.

Verder dringt de Oeso aan op sociale hervormingen, waarmee vooral de arme bevolking moet worden bereikt. Er wonen ruim een miljard mensen in India. De Oeso onderstreept in het rapport het belang van "menselijk kapitaal''. Het rapport wijst erop dat veel mensen er door de economische groei beter van zijn geworden en dat de armoede in absolute termen is verminderd.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.