Home

Achtergrond 182 x bekeken

Nieuw Inspectieloket moet lastendruk verlagen

Minister Veerman van Landbouw opent 16 januari 2007 het inspectieloket Land- en Tuinbouw. Verschillende rijksinspectiediensten werken vanaf dan nauwer samen om de toezichtlast bij agrarische ondernemers te verlagen.

Naast de Algemene inspectiedienst (AID) gaat het om de Voedsel en Warenautoriteit (VWA), de VROM-inspectie, de Inspectie Verkeer en Waterstaat, de Plantenziektenkundige Dienst en de Dienst Landelijk Gebied (DLG). Andere overheden en productschappen worden later bij het informatieloket betrokken.

Het inspectieloket is als het ware een aanvulling op het LNV-Loket waar agrariërs terecht kunnen met vragen over de uitvoering van de wet- en regelgeving. Het nieuwe loket is een gratis telefoonnummer en website waar de boer terecht kan voor vragen en informatie over toezicht en inspecties op bedrijven.

Naast informatieverschaffing ligt het accent op samenwerking, zodat een ondernemer in korte tijd niet meerdere inspectiediensten op zijn bedrijf krijgt. Verder wordt zoveel mogelijk gewerkt met risicobeoordelingen. Ondernemers die goed geboekt staan krijgen minder vaak inspecteurs op het bedrijf, degene die minder zorgvuldig zijn worden vaker geïnspecteerd.

Meer informatie Website Inspectieloket

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.