Home

Achtergrond 348 x bekeken

Minder vogels en vlinders op hei

De heidegebieden in Nederland staan onder druk.

Karakteristieke diersoorten verdwijnen doordat de gebieden steeds droger worden en er meer bos en gras staat. Dat meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek vandaag op basis van gegevens van het Milieu- en Natuurcompendium.

De populaties van enkele diersoorten op de hei namen sinds 1990 af met ongeveer 65 procent. Vooral vogels en dagvlinders op open, droge heidegebieden komen minder vaak voor. De duinpieper en de klapekster zijn helemaal verdwenen, terwijl broedvogels als de korhoen in aantal afnamen.

De afname van het aantal vlinders daalde relatief het sterkst. Het vals heideblauwtje de de kleine heivlinder zijn inmiddels bijna of helemaal verdwenen.

Tegenover de afname van het aantal vogel- en vlindersoorten staat een toename of stabiel blijvend aantal libellen, reptielen en amfibieën. Adders, gladde slangen en zandhagedissen duiken steeds vaker op op de hei. De heikikker en de poelkikker komen nog ongeveer evenveel voor als begin jaren negentig.

Voor libellen is het beeld diffuus. Libellensoorten die rond vennen leven, profiteren volgens het CBS mogelijk van het warmer wordende klimaat. Vier soorten, waaronder de koraaljuffer en de tengere pantserjuffer, nemen in aantal toe. Vier andere soorten, waaronder de speerwaterjuffer, komen juist minder vaak voor.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.