Home

Achtergrond 370 x bekeken

Landelijke landbouwnormen 2006 vastgesteld

Na onderhandeling met het landbouwbedrijfsleven heeft de Belastingdienst de landelijke landbouwnormen 2006 vastgesteld. Het resultaat is dat nu voor het vijftiende jaar voor de meest gangbare kostenposten en voor bepaalde bedrijfsmiddelen en voorraden in de akkerbouw, bollen- en bomenteelt, veehouderij en tuinbouw normbedragen zijn vastgesteld.

Aan de zijde van het bedrijfsleven hebben de Vereniging van Accountants- en Belastingadviesbureaus VLB, Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) Nederland, Tuinbouw Accountants Administratie Kantoren (TAAK) en de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB) aan de onderhandelingen deelgenomen.

De landbouwnormen bestaan uit een achttal onderdelen. Zo zijn er normen vastgesteld voor onttrekkingen uit het bedrijf zoals eigen gebruik van eieren, melk en gas, olie, electriciteit en water. Hierin zijn enkele kleine wijzigingen aangebracht. Verder zijn er nieuwe waarderingen overeengekomen voor dieren en de voorraden mais en gras.

Ook zijn er nieuwe normen vastgesteld voor de tuinbouwsector. Het betreft het met name afschrijvings- en waarderingsnormen. Voor de bloembollenkramen, boomopstanden en afschrijving landbouwmachines worden de normen zoals die voor 2005 golden gehandhaafd. Hier zijn er geen wijzigingen ten opzichte van vorig jaar.

Tenslotte zijn er ook afspraken gemaakt over de productierechten. Ook hier zijn er geen wijzigingen ten opzichte van vorig jaar. Opvallend is dat de toeslagrechten ontbreken in dit onderdeel. De reden hiervoor is dat naar de mening van de Belastingdienst een toeslagrecht geen bedrijfsmiddel is maar een vorderingsrecht.

Omdat er geen einddatum voor de toeslagrechten gegeven is, kan er volgens de Belastingdienst eveneens niet op afgeschreven worden. Hier is de adviespraktijk het niet mee eens. Naar alle waarschijnlijkheid zullen over deze vraag nog proefprocedures worden opgestart. Op dit moment kunnen er hierover geen afspraken worden gemaakt.

Mr. P.L.F. (Pieter) Seegers (voorzitter Platform landbouwnormen, werkzaam bij Belastingdienst Oost).

Meer informatie De landelijke landbouwnormen 2006

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.