Home

Achtergrond 338 x bekeken 4 reacties

'Kosten melkquotum te hoog voor uitbreiding'

Ondanks de forse daling van de prijzen van het melkquotum naar €17,50 per kilo vet blijft de aankoop daarvan te duur voor een economisch verantwoorde uitbreiding van het melkveebedrijf.

De extra opbrengsten van die uitbreiding wegen nauwelijks op tegen de extra toegerekende kosten. Daardoor blijft er geen saldo over voor de aankoop van melkquotum na die uitbreiding. Dat blijkt uit berekeningen, die Countus accountants en adviseurs gisteravond presenteerde op Kampereiland.

Countus heeft een berekening gemaakt voor een melkveehouder met gemiddelde technische resultaten, die zijn bedrijf uitbreidt met 800.000 kilo melk door de aankoop van 100 melkkoeien en jongvee. Hij bouwt een stal bij, koopt zijn voer aan en zet zijn mest af. Verder koopt hij geen quotum aan en breidt zijn bedrijfsoppervlak niet uit. Hij houdt 200 euro aan saldo over voor de aankoop van melkquotum.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Countus klant

  De visie van countus, veelal door stormink vertolkt, beperk voerkosten door het voeren van A brok en soja. Jongveeopfok is duur dus minimaliseren.
  Ik word nog steeds voor gek versleten met 9 stuks jongvee per 10 melkkoeien..... hoewel met deze prijzen moet ik toch Stormink maar is gaan vragen of zijn visie veranderd is..... ehhhh visie????

 • no-profile-image

  gli

  Countus en Rabobank zullen het goed bedoelen. Maar tegenwoordig bepaalt de markt wat de ontwikkelingen zijn. Hebben Countus en de Rabobank een jaar geleden voorpeld wat er vandaag gaande is op de zuivelmarkt?
  Rabobank geeft nu aan dat er een kans is dat de zuivelmarkt volgend jaar tengevolge van allerlei mondiale ontwikkelingen misschien wel lager is dan vandaag. Daarvoor hoef ik niet naar een accountant of een bank te gaan. Elke weldenkende agrarier zal ook rekening houden met die mogelijkheid. Blijft over dat diezelfde weldenkende agrarier als vaststaand mag aannemen dat hij steeds meer is overgeleverd aan de (wereld)markt. Verder moet elke consument er vanaf heden rekening mee houden dat er steeds meer fluctuaties zullen zijn in de consumentenprijzen. Daaraan gekoppeld dat hij/zij gemiddeld genomen meer geld kwijt zal zijn aan de eerste levensbehoeften. En de supermarkten? Naar gelang de schaalvergroting doorgaat aan de producentenkant en ook de kant van de verwerking en de tussenhandel, loopt de kans op dat zij voor onaangename verrasingen zullen komen te staan. Maar dat is een risico dat zij blijkbaar blijmoedig aanvaarden en het is te hopen voor hen dat zij de consequenties met dezelfde blijmoedigheid aanvaarden!
  Schaalvergroting alom dus! Ten koste van de kleine ondernemer, dat staat vast!
  Een ding staat ook vast: zolang er mensen op deze aarde rondlopen zal er voedsel nodig zijn. Jammer genoeg (en dat meen ik van ganse harte!) zal dat steeds meer geproduceerd worden door megabedrijven. Veel familiebedrijven van nu zijn ten dode opgeschreven. Over 50 jaar zullen directieleden, gecontroleerd door een Raad van Commissarissen en die weer op de huid gezeten door enkele grootaandeelhouders de gang van zaken waarschijnlijk bepalen bij de megabedrijven die zullen ontstaan. Velen zullen zeggen: wat een negatief verhaal! Maar de eerste aanzet is er in de megavarkensstallen die gebouwd zullen worden. Nu zullen meerdere particuliere varkenshouders wel participeren in zo'n stal. Maar over 50 jaar? En zal de politiek die stallen tegen houden?
  De markt is op de duur heel moeilijk tegen te houden en er zullen belangrijke financiele en andere aspecten een rol gaan spelen. Mijn reactie is niet negatief bedoeld, wel realistisch.

 • no-profile-image

  Melkveehouder

  Vorig jaar toen de quotumprijs nog boven de .30 cnt per kg vet lag adviseerde dhr Stormink van Countus nog om melk bij te kopen. Nu kan het niet meer uit . Lange termijn visie is bij Countus niet veel langer dan één jaar ?

 • no-profile-image

  melkboer

  De vorige spreker heeft gelijk. Ook de eerste jaren van de qoutering verkondigde adviseurs van de voorlopers van countus dat qoutum kopen niet uit kon!! Niet alleen zij maar ook de DLV hadden die opvatting. Als je als melkveehouder altijd afgaat op wat de voorlichting zegt dan weet je zeker dat je geen melkveehouder blijft.
  Alleen zij die gewoon door zijn gegaan met bedrijfsontwikkeling in het quotumtijdperk zijn koeien blijven melken en de rest geniet van de opbrengst van het quotom en is geadviseerd door countus etc .

Of registreer je om te kunnen reageren.