Home

Achtergrond 226 x bekeken

Hoofdpunten Hervormingsverdrag EU

Het EU-Hervormingsverdrag moet de Europese Unie vanaf 2009 soepeler laten functioneren en democratischer maken. De definitieve tekst is afgelopen nacht in Lissabon door de regeringsleiders vastgesteld.

Een overzicht van de belangrijkste elementen in de tekst en de punten die er op aandringen van Nederland uit zijn gebleven.

De Europese Unie krijgt een president, die de vergaderingen van de regeringsleiders gaat voorbereiden en voorzitten. Hij moet zorgen voor eenheid onder de lidstaten. De regeringsleiders benoemen hem of haar voor 2,5 jaar.

Landen leveren hun vetorechten in op een aantal terreinen. Beslissen bij gewone of gekwalificeerde meerderheid wordt gebruikelijker. Voor de EU-begroting, delen van justitie, buitenlands beleid en belastingzaken blijft een vetorecht bestaan.

De nationale parlementen en het Europees Parlement (EP) krijgen meer invloed. Het EP mag bijvoorbeeld gaan meebeslissen over justitie en landbouw. De nationale parlementen krijgen een oranje kaart-procedure: een meerderheid van de parlementen kan 'Brussel' dwingen wetgeving te heroverwegen.

Landen verliezen het recht op een vaste commissaris, zoals voor Nederland nu Neelie Kroes. De commissie zou te groot worden met het groeiend aantal lidstaten. Na 2014 moet elk land een van elke drie zittingsperiodes overslaan. Voor buitenlands beleid krijgt de Europese Commissie een Hoge Vertegenwoordiger, met eigen ambtenaren.

Een land leidt niet langer zes maanden alle vergaderingen van ministers en regeringsleiders, zoals Nederland nog eind 2004 deed. Groepjes van telkens drie lidstaten gaan deze voorzitterschappen onderling regelen.


Burgers of actiegroepen die een miljoen handtekeningen verzamelen kunnen de Europese Commissie vragen om wetsvoorstellen te doen.

De Europese Unie houdt zijn eigen vlag (blauw met een cirkel van twaalf sterren) en eigen volkslied (Ode aan de Vreugde van Beethoven). Maar die symbolen staan op aandringen van Nederland niet apart vermeld in het EU-Hervormingsverdrag. Ook verdween de naam 'grondwet'.

Nederland wilde de macht van Brussel beperken en geen Europese superstaat. Zo geschiedde. De afbakening van bevoegdheden is duidelijker. Brussel kan zich niet bemoeien met typisch Nederlandse publieke voorzieningen als de woningcorporaties, pensioenstelsels en de gezondheidszorg.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.