Home

Achtergrond 167 x bekeken

Friesland Foods schrapt beursdagen

Het bestuur van de zuivelcoöperatie Friesland Foods heeft enkele beursdagen geschrapt, omdat de leden in de afdelingsvergaderingen zullen discussiëren over de verdeling van het resultaat van hun onderneming. Dat kan leiden tot handel met voorkennis in aandelen van de onderneming. Tegen het voornemen de beursdagen te schrappen hebben leden en de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) bezwaar aangetekend na inschakeling van een Zwolse advocaat.

Het bestuur van Zuivelcoöperatie Friesland Foods UA heeft in overleg met het bestuur van de Stichting toezicht certificaten Friesland Foods en de beurshouder (Rabobank) besloten om de voor 29 november 2007 en 31 januari 2008 geagendeerde beursdagen voor certificaten van aandelen B te laten vervallen.

Dit deed het bestuur omdat het met de leden de komende weken op afdelingsvergaderingen haar plannen wil bespreken over de verdeling van het resultaat van de onderneming. In maart 2007 kondigde het bestuur al aan dat het zich buigt over een evenwichtiger participatie van de leden in de opbrengst van Koninklijke Friesland Foods NV, die onder de coöperatie valt. In de vergaderingen kan beursgevoelige informatie op tafel komen, die niet voor iedereen tegelijkertijd beschikbaar is. Ie alleen B-certificaten heeft, is niet gerechtigd vergaderingen van de coöperatie bij te wonen. Reden voor Friesland Foods om de handel in deze certificaten voorlopig stop te zetten.

De advocaat die op verzoek van de vakbond naar de kwestie heeft gekeken, vindt het stopzetten van de beurshandel onrechtmatig. De juiste procedure zou niet gevolgd zijn. Bovendien kregen de aandeelhouders de brief hierover daags na de beursdag in september in huis. Nu missen de aandeelhouders de mogelijkheid om op de mogelijke plannen in te spelen. Met het vervallen van beursdagen blijven er ook maar weinig mogelijkheden open om de aandelen te verkopen. Sommige aandeelhouders vrezen voor lage koersen op de overgebleven handelsdagen wegens het dan grote aanbod. Verschillende veehouders zullen stoppen met leveren van melk in het nieuwe boekjaar, zodat die ook hun aandelen kunnen missen.

Op de sites van de NMV en Friesland Foods zijn de volledige berichten te lezen. De laatste vermeldt op ook zijn reglementen.

Lees ook Extra kosten ophalen niet gecertificeerde melk ongeoorloofd (2003)

Meer informatie Friesland Foods: Friesland Foods houdt in november en januari geen beursdagen (Besloten beurs certificaten van aandelen B)

Meer informatie Nederlandse Melkveehouders Vakbond: Beursstop Friesland Foods onrechtmatig

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.