Home

Achtergrond 213 x bekeken

Eerstedagsmelding nog vaak onduidelijk

In de praktijk blijkt het onduidelijk te zijn wanneer een werkgever nu precies een eerstedagsmelding moet doen. De minister van Financiën heeft daarom het één en ander middels een brief verduidelijkt. Hieruit blijkt dat de eerstedagsmelding voor bepaalde situaties achterwege kan blijven

Werkgevers moeten sinds 4 juli 2006 nieuw personeel uiterlijk de dag voor het begin van de werkzaamheden bij de belastingdienst aanmelden. Ook Als de dienstbetrekking begint op de dag dat de werkzaamheden aanvangen dan moet de werkgever de aanmelding doen voor aanvang van de werkzaamheden. Dit is de zogenaamde eerstedagsmelding.

De eerstedagsmelding is verplicht voor aanvang van werkzaamheden van iedereen die in een echte of fictieve (bijvoorbeeld grootaandeelhouders) dienstbetrekking in de zin van de Wet LB (loonbelasting) komt werken. Het is ook verplicht als de betrokkene geen echte of fictieve dienstbetrekking heeft, maar wel verzekerd is voor volksverzekeringen, de werknemersverzekeringen of de Zorgverzekeringswet.

Niet verplicht is de eerstedagsmelding voor uitzendkrachten die via een uitzendbureau komen werken, het uitzendbureau moet de melding doen. Ook niet voor uitzendkrachten van wie een overeenkomst met de uitzendonderneming eindigt bij ziekmelding en voor wie een nieuwe uitzendovereenkomst start bij hersteldmelding. Deze meldingen zijn namelijk bij UWV bekend.

De eerstedagsmelding is ook niet verplicht voor meewerkende kinderen waarvoor de bijzondere regeling voor meewerkende kinderen van toepassing is. Degenen die een pensioen of uitkering ontvangen. Werknemers die alleen onder een ander subnummer voor de loonheffingen gaan vallen (zijn en blijven in dienst van de werkgever) en werknemers die binnen een samenhangende groep inhoudingsplichtigen van werkgever wisselen (omdat ze in dienst van de groep zijn en blijven).

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.