Home

Achtergrond 202 x bekeken 2 reacties

Bodemrichtlijn voorbeeld overbodige regelgeving

De Kaderrichtlijn Bodem bevindt zich in de Europese besluitvormingsprocedure. Als deze bodemrichtlijn wordt aangenomen, kan dit volgens Mark Heijmans grote gevolgen hebben voor het grondgebruik in Nederland.

Hij pleit er daarom voor het voorstel te verwerpen. Mark Heijmans is Coördinator Landbouw en Milieu LTO Nederland.

De huidige voorstellen behelzen onder meer het aanwijzen van risicogebieden (dus weer een nieuwe vorm van zonering) en het vaststellen van maatregelenpakketten voor onder meer verontreiniging en erosie.

LTO Nederland heeft ernstige bezwaren tegen de Kaderrichtlijn Bodem. Het zou geblokkeerd moeten worden in de Milieuraad of moet worden verworpen door het Europees Parlement. Indien dit niet gebeurt, roepen we soortgelijke problemen als we nu hebben met de Nitraatrichtlijn of met Natura 2000 zelf over ons af.

De richtlijn gaat voorbij aan een heldere toets van subsidiariteit en proportionaliteit, die nieuwe Europese wetgeving eigen zou moeten zijn. Dit blijkt vooral uit het feit dat duurzaam bodemgebruik geen grensoverschrijdend en breed Europees probleem is.

Een lokale/regionale aanpak ligt vaak meer voor de hand. Ook hebben veel lidstaten op nationaal niveau al een lange historie van bodembeleid. Waarom nog een Europese richtlijn toevoegen?

Een nieuwe kaderrichtlijn op het vlak van bodem is ongewenst vanuit enerzijds doelstellingen rond vermindering van administratieve lasten en verplichtingen door de EU en anderzijds legt deze richtlijn zowel agrarische ondernemers als (nationale) overheden verplichtingen op die slechts het bedrijfsrendement onder druk zetten en geen enkel milieudoel dienen.

Vanzelfsprekend is LTO Nederland voorstander van een duurzaam bodemgebruik, de bodem is immers de basis voor gewasopbrengst en bedrijfsrendement. We investeren daarom volop in kennisontwikkeling en -verspreiding op dit onderwerp.

Een bodemrichtlijn is het slechtste instrument wat denkbaar is. Het stimuleren van ondernemerschap en het bevorderen van nieuwe technieken op bodemgebied met en door ondernemers heeft de toekomst.

Administrator

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Peter

  Ik geloof best dat LTO het goed voor heeft met de bodem.
  Maar het is voor het publiek zeer ongeloofwaardig wanneer men in het mooie vroege voorjaar al die doodgespoten rood/bruine weilanden ziet.
  Dit is niet te verkopen aan het publiek.
  En dan nog maar niet te spreken over het wekelijks spuiten van de aardappel velden,waarbij veel loonwerkers geen respect tonen voor de omliggende percelen. LTO en boeren/akkerbouwers het EU-publiek zit daar niet op te wachten en spreekt men van: "niks aan de hand, het is biologisch afbreekbaar....een "shit" verhaal.

 • no-profile-image

  Liny

  Die doodgespoten akker in het voorjaar zijn in het najar veelal ingezaaid met een groenbemester, dus de burger heeft de hele winter kunnen genieten van een groen en ingezaaide akker. Om er een goed veldgewas op te telen moet de groenbemester eerst doodgespoten worden om het goed te kunnen ploegen en om wildgroei te voorkomen. Jammer dat de burger zo ver af staat van het echte boerenleven. Men heeft de boeren met een soort nostalgie omweven, wat niet bij de werkelijkheid klopt.
  Voor doodgespoten taluten van sloten heb ik ook geen waardering, maar waar gewerkt wordt, worden ook fouten gemaakt. Het is geenszins de bedoeling van diegene die spuit, om maar in het wilde weg te spuiten.
  En waarom het oog altijd op de akker gericht? Kijkt u eens in de lucht hoeveel vliegtuigstrepen, daar het vergezicht bederven. maar dat is niet de boer, maar degene die reist per vliegtuig.

Of registreer je om te kunnen reageren.