Home

Achtergrond 231 x bekeken

Bedreigingen die geen kansen bieden

Een ondernemer typeert zich door bedreigingen om te zetten naar kansen. Maar de bedreigingen op het gebied van voedselveiligheid liggen altijd op de loer, ook bij goede ondernemers.

Wij leveren vleesvee aan de slachterij. Vlees is op meerdere punten een erg kwetsbaar product. Daarom is het van groot belang dat er veel aandacht wordt besteed aan het stukje vlees dat wij produceren. Er mag gewoon niks mis mee zijn. En voor zover wij dat zelf in de hand hebben, doen wij er alles aan om een stukje vlees van hoge kwaliteit te produceren.
Zoals genoemd is vlees een product dat er gevoelig is voor calamiteiten, de bedreigingen voor het product liegen er niet om. De belangrijkste zijn:
 dierziekten die eventuele gevolgen voor de mens met zich meebrengen;
 missers in de veevoerindustrie;
 toxinen en mycotoxinen;
 verkeerd medicijngebruik.

Imago enorm gevoelig voor dierziekten

Dierziekten blijven de kop op steken, daar komen we niet snel vanaf. Daarom moeten we er zo goed mogelijk mee omgaan. En dat valt niet mee. Als er iets aan de hand is, duiken de media erop en die voegen daar een behoorlijke dosis drama aan toe. Alle kranten staan vol, al gaat het nog maar om een verdenking. Vlees heeft als grote manco dat het enorm imagogevoelig. Dat merk je het best bij uitbraken van dierziekten. Het is zelfs zo ernstig dat een breed in de media uitgemeten dierziekte kan leiden tot het instorten van de marktprijs in meerdere sectoren.

Om zo veilig en verantwoord mogelijk te produceren nemen wij op ons bedrijf de volgende voorzorgsmaatregelen:
Bij de stieren:
 vanuit overheid en bedrijfsleven worden bedrijven steekproefsgewijs gecontroleerd op verschillende stoffen in het lichaam van het dier;
 stieren ouder dan 30 maanden worden in het slachthuis getest op BSE;
 wij doen zaken met degelijke partners, betrouwbare toeleveranciers en afnemers op het gebied van voer en vee;
 het vee wordt preventief tegen IBR geënt ;
 voorkomen van schimmel in voeders door een hoge voersnelheid, elke bedreiging uitsluiten;
 bij twijfel aan de gezondheid van een dier wordt een erkende dierenarts benaderd;
 wij brengen zelf onze dieren naar het slachthuis. Bij het uitladen ervan controleert een VWA-arts op gezondheid en aanwezigheid van de oormerken.

Bij de rosé kalveren:
 Voor de kalveren gelden de zelfde maatregelen als voor de stieren;
 Voor de kalveren zijn wij aangesloten bij het SKV ( Stichting Kwaliteitscontrole Vleeskalveren), Op deze manier kunnen wij de afnemer garanties bieden

Dit is een greep uit de belangrijkste maatregelen in praktische zin op ons bedrijf. Maar de registratie van diergegevens ligt ten grondslag aan al deze maatregelen. De registratie van dieren via het landelijk NRS systeem is van groot belang. Alle dieren en mutaties daarvan in Nederland zijn in beeld. Een afgeleide daarvan zijn ook de ‘Tracking and Tracing’ programma’s in de veevoederindustrie. En niet te vergeten de handleidingen voor voedselveilig en hygiënisch werken. Voorbeelden daarvan zijn GMP certificering bij voeders, en de Trusq werkwijze.

Toch moeten we concluderen dat niet alles uit te sluiten is, al toont de sector nog zoveel bereidheid. Maar mijn mening is dat we ten allen tijde ons best moeten doen voor de gezondheid van de consument en de sector!

Of registreer je om te kunnen reageren.