Home

Achtergrond 199 x bekeken

Akkoord 7.500 groene stageplaatsen

Minister Verburg van LNV heeft met belangrijke groene organisaties een intentieverklaring getekend voor bijna 7.500 leerplaatsen voor scholieren uit het voortgezet onderwijs. Veel bedrijven en instellingen kunnen komende jaren deze jonge mensen over de vloer krijgen. Over de reglementen hiervoor is nog niet gepubliceerd.

Tot de organisaties die stageplaatsen gaan aanbieden behoren LTO Nederland, het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt, Platform Biologica en organisaties op het gebied van natuur en landschap. Vijf aanbieders (Landschapsbeheer Nederland, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Het Geldersch Landschap en IVN) hebben speciaal met het oog hierop een coalitie gevormd. Ondertekenaars zijn verder de AOC Raad (de koepelorganisatie van de groene scholen) en de gemeente Amsterdam, die leerlingen in contact wil brengen met de wereld van landbouw en natuur.

Het kabinet wil dat jaarlijks 195.000 leerlingen uit het voortgezet onderwijs een maatschappelijke stage gaan lopen. Dit ter vergroting van de maatschappelijke betrokkenheid. Minister Verburg is verheugd dat ze van de gevraagde 10.000 zogenoemde groene stages er al bijna 7.500 heeft gerealiseerd.

Het is de bedoeling dat de leerlingen in de praktijk ervaring opdoen met de terreinen van het ministerie van LNV, zoals natuur- en landschapsbeheer, landbouw en voedselkwaliteit, dierverzorging en zorgboerderijen. De jonge generatie moet zo inzicht krijgen in het belang van deze sectoren. Dat kan door stage te lopen in de biologische landbouw of dieren te verzorgen, maar ook door plaggen te steken in een natuurgebied of wilgen te knotten. De gangbare landbouwbedrijven ontbreken als voorbeeld in het persbericht.

In 2008 starten de eerste proefprojecten. Minister Verburg roept andere groene organisaties op het goede voorbeeld van de deelnemende organisaties te volgen. Zij stelt €1 miljoen beschikbaar om de proefprojecten van start te laten gaan.

Lees ook Werkgevers ontvangen een belastingkorting voor MBO-stagiairs

Meer informatie Groene sector investeert fors in maatschappelijke stage: akkoord over 7.500 stageplaatsen

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.