Home

Achtergrond 239 x bekeken

ABN Amro: prijsrisico telers toegenomen

Meer dan de helft van de Nederlandse glastuinders vindt dat de prijsrisico's zijn toegenomen.

Dat blijkt uit het ABN Amro-rapport Tussen ka(n)s en calamiteit over bedrijfsrisico's. Daarvoor hield de bank een enquête onder een groep telers.

Hoewel de prijsrisico's lijken op te lopen, gebruikt maar een klein deel van de telers meerdere afzetkanalen. Van de snijbloementelers zegt 30 procent meerdere afzetkanalen te gebruiken, tegen 6 procent bij glasgroentetelers. Dat percentage is vertekend, omdat groentetelers in telersverenigingen werken, die vaak toch meerdere afzetkanalen gebruiken.

In het rapport stelt tomatenteler Frank van Kleef het oneens te zijn met de vinding. "Dit risico is mijns inziens niet groter dan voorheen. Om meer grip te krijgen zouden groentetelers meer betrokken moeten zijn bij hun afzetorganisatie. Telers zullen het met elkaar eens moeten worden."

Opvallend is verder dat 29 procent van de ondervraagde glasgroentetelers schaalvergroting als risico aanmerkt. Toch zegt ruim 60 procent van de telers plannen te hebben voor uitbreiding of onlangs te zijn gegroeid.

Circa 31 procent van de glasgroentetelers noemt de stijgende energieprijzen als grootste bedreiging voor de toekomst van de bedrijven.

De ABN Amro-bank noemt het verstandig dat telers standaard risicomanagement meenemen in de bedrijfsvoering. Zo zouden telers maandelijks een liquiditeitsbegroting moeten opstellen.

Of registreer je om te kunnen reageren.