Home

Achtergrond 176 x bekeken

Vrijstelling grondwaterbelasting alleen bij 90% gebruik voor beregening

Dit schrijft staatssecretaris Wijn in een brief aan de Tweede Kamer, als reactie op een brief van LTO-Noord. Volgens Wijn is dit altijd de insteek van de gewijzigde wet geweest. Alleen bij minimaal 90% gebruik voor beregening geldt de vrijstelling.

Tot voor de wijziging gold er een vrijstellingsgrens van 40.000 kubieke meter per jaar. In het Belastingplan 2006 is voorgesteld de toenmaals geldende gedeeltelijke vrijstelling in de grondwaterbelasting voor grondwateronttrekkingen ten behoeve van beregening en bevloeiing uit te breiden tot een algehele vrijstelling voor beregening.

Onttrekking van grondwater voor uitsluitend of nagenoeg uitsluitend voor beregening, dat wil zeggen ten minste 90%, is vrijgesteld zijn van grondwaterbelasting. Deze maatregel heeft kracht van wet gekregen en is op 1 januari 2006 in werking getreden.

Volgens Wijn betekent de beregeningsvrijstelling niet dat de grondwaterbelasting geheel is afgeschaft. Wanneer grondwater onttrokken wordt met een inrichting die voor minder dan 90% wordt gebruikt voor beregening, bijvoorbeeld reiniging- of spoelwater, is wel grondwaterbelasting verschuldigd. Van een voornemen tot het geheel afschaffen van de grondwaterbelasting is overigens ook geen sprake geweest.

Meer informatie Brief van staatssecretaris Wijn aan de Tweede Kamer
Lees ook Algehele vrijstelling grondwaterbelasting voor beregening

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.