Home

Achtergrond 183 x bekeken

Intensievere controle fruitteeltsector door AID

De algemene inspectiedienst (AID) van het ministerie van Landbouw gaat intensiever controleren in de fruitteeltsector. De controles richten zich vooral op de toepassing van de bestrijdingsmiddelen.

Uit AID – controles van de afgelopen jaren blijkt dat ongeveer een kwart van de fruittelers de bestrijdingsmiddelenwet overtreedt. Het gaat dan met name om overtredingen op het gebied van de gebruiksvoorschriften.

De bestrijdingsmiddelen verkeerd of in te hoge dosering toepassen kan schadelijk zijn voor het milieu. Bijvoorbeeld het spuiten van schimmelbestrijdingsmiddelen in de buurt van oppervlaktewater, zonder dat er maatregelen zijn genomen om te voorkomen dat het middel in het water terecht komt.

De AID bekijkt tijdens de controle de voorraad bestrijdingsmiddelen die op het bedrijf aanwezig is en of de teler deze mag gebruiken. Verder wordt de voorraad vergeleken met de bijgehouden administratie. Tot slot bekijkt de controledienst of het gebruik in relatie is met de perceelgrootte en het aantal sloten. Bij overtreding van de bestrijdingsmiddelenwet volgt een proces verbaal.

Lees ook Meer controles op gebruik bestrijdingsmiddelen en meststoffen

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.