Home

Achtergrond 419 x bekeken

Berekeningsmethode specifieke mestproductie melkvee

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft een handreiking gepubliceerd voor het berekenen van de zogeheten ‘bedrijfspecifieke excretie’ (mestproductie) van melkveehouders. De handreiking is in overleg met de sector en binnen het project ‘Koeien en Kansen’ ontwikkeld.

De berekeningsmethode is bestemd voor melkveehouders die af willen wijken van de excretieforfaits voor melkvee in de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet. Veehouders die menen dat deze forfaits niet van toepassing zijn voor hun bedrijf dienen dit namelijk aan te tonen met een nauwkeurige berekening op basis van de juiste gegevens. De handreiking geeft aan welke gegevens nodig zijn en hoe de rekenmethode in elkaar steekt.

Het gaat hier overigens alleen over het berekenen van de mestproductie van het melkvee (melkkoeien en jongvee), niet voor die van de overige graasdieren (weide en zoogkoeien, schapen, paarden, pony’s en ezels). Voor overige graasdieren zijn de excretieforfaits uit de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet wel in alle gevallen van toepassing.

In het nieuwe mestbeleid hebben boeren te maken met vaste getallen voor de berekening van de hoeveelheid stikstof en fosfaat die graasdieren produceren: de excretieforfaits. Melkveehouders die bijvoorbeeld met een uitgekiend voermanagement hun bedrijf runnen, kunnen met de handreiking beter de werkelijke mestproductie van hun veestapel berekenen dan wanneer ze zouden rekenen met de forfaits.

Hiervoor is een goede administratie en meting van de kwaliteit van het voer noodzakelijk. De boer dient van al het voer, zowel het voer uit eigen productie als het voer van de voerleverancier registratie bij te houden. Zowel de kwantiteit als de kwaliteit. Een agrariër die naast melkvee overige graasdieren houdt, moet de voerregistratie goed scheiden. Dit hoeft niet voor grasproducten.

Van voer van de voerleverancier moet in het voerjaaroverzicht en de etiketten duidelijk zijn dat het of voer voor melkvee of graasdieren betreft. Indien de boer een voersoort voor melkvee ook aan andere graasdieren voert, moet de hoeveelheid voer van de graasdieren in mindering worden gebracht.

Meer informatie De volledige handreiking
Meer informatie Uitvoeringsregeling Meststoffenwet

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.