Home

Achtergrond 224 x bekeken

Afschrijving pachtrecht ten laste van de winst toegestaan

Het is toegestaan een bedrag voor afschrijving op het pachtrecht ten laste van de winst te brengen. Dat had het Gerechthof van Leeuwarden al besloten, maar de staatssecretaris van Financiën Wijn was ertegen in cassatie gegaan. De staatssecretaris ziet daar nu vanaf.

Een echtpaar was gezamenlijk eigenaar van landbouwgrond. Ze waren samen met hun zoon en schoondochter een maatschap aangegaan en de grond in gebruik van de maatschap gegeven. Ze kregen daar een vergoeding van 13.600 euro per jaar voor. Vervolgens vervreemden ze de grond aan een door hen beheerste BV onder voorbehoud van een pachtrecht. Dit pachtrecht werd ter beschikking gesteld aan de maatschap. Het echtpaar bracht het bedrag voor afschrijving op het pachtrecht ten laste van de winst.

Het Gerechtshof stelde vast dat het echtpaar 165.700 euro hebben opgeofferd voor het verwerven van het pachtrecht. Dit is zo gedaan om de grond tot 30 april 2008 dienstbaar te doen zijn voor de onderneming van het echtpaar. Daarna zou het pachtrecht in het kader van de bedrijfopvolging doorlopen ten behoeve van zoon en schoondochter. Gelet op het feit dat het 30 – jarige pachtrecht nog 11 jaar dienstbaar zou zijn voor de onderneming moest het voor 11/30 tot het ondernemingsvermogen worden gerekend. De afschrijving kan dus voor dat deel als zakelijke last worden gezien.

De inspecteur van de belastingdienst was van mening dat de kostprijs van het pachtrecht moest worden aangemerkt als een kostenpost, die bij het bepalen van het op grond van de landbouwvrijstelling vrij te stellen bedrag in mindering moet worden gebracht. Dit oordeel van de inspecteur werd door het Hof van Leeuwarden verworpen.

De staatssecretaris ging hiertegen in cassatie, maar ziet daar nu van af. Hij trekt de conclusie dat het echtpaar een nieuw recht verwerft , waarvoor ze het verschil tussen hetgeen zou zijn gekregen bij overdracht van de grond zonder rekening te houden met het recht van pacht en de te ontvangen prijs opofferen. De maatschap heeft hier het gebruikersrecht op de grond. De vergoeding die daarvoor wordt betaald is een zakelijke vergoeding en niet waardedrukkend. Het feit dat het echtpaar een bedrag heeft opgeofferd voor het verwerven van het pachtrecht getuigt volgens de staatssecretaris niet van een onjuiste rechtsopvatting.

Meer informatie Bekendmaking op site Ministerie van Financiën

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.