Home

Achtergrond 186 x bekeken

Subsidie voor Natuurvriendelijk werken

Minister Veerman van Landbouw stelt 1,1 miljoen euro beschikbaar voor innovatieve producten en diensten op het gebeid van Natuurvriendelijk werken. Hij roept ondernemers, uit met name het MKB, op om voorstellen in te dienen voor vernieuwende werkwijzen, producten, en diensten waarmee schade aan de natuur bij het ondernemen en andere activiteiten in de open ruimte geminimaliseerd wordt.

Er valt nog veel verbetering te boeken op het niveau van de (ontwikkeling van) materialen, technieken, machines en werkwijzen op het gebied van het beperken van schade aan de natuur. Datzelfde geldt voor indirecte kwaliteitsverbetering door bijvoorbeeld minder uitstoot van schadelijke stoffen of geluidsoverlast.

Het gaat hier bijvoorbeeld om nieuwe technieken en werkwijzen voor: infrastructurele werken/bouwwerkzaamheden op het land of op het water, waterbeheer zoals visgeleiding, het beheer van natuurlijke bronnen: visvangst, natuurbeheer, bosbouw of recreatie, (grond)watergebruik- en onttrekking en land en tuinbouw.

Van de voorgestelde ideeën wordt eerst de haalbaarheid onderzocht waarnaar er onderzoek en ontwikkeling plaatsvindt en tot slot commercialisatie. De eerste twee fases kunnen worden ondersteund door de overheid. De voorstellen kunnen tussen 8 januari en 16 februari 2007 bij SenterNovem worden ingediend.

Meer informatie Handleiding SBIR met onder meer de selectiecriteria

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.