Home

Achtergrond 241 x bekeken

Schadeloosstelling bij onteigening op basis van vervangende aankoop

Het waterschap stelde lage schadeloosstelling vast bij onteigening pachtgrond. Volgens het waterschap ligt liquidatie van de te onteigenen grond meer voor de hand dan de aankoop van vervangende grond. Dit zou namelijk een niet zakelijke beslissing zijn.

Het Hoogheemraadschap van de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden zijn overgegaan tot onteigening van een perceel pachtgrond van 1,24 hectare. Zij heeft hiervoor een schadeloosstelling aangeboden van €4.651. De onteigende melkveehouder gaat echter niet accoord.

Een rechter-commissaris en drie deskundige doen onderzoek naar de schadeloosstelling. Het deskundigenrapport komt echter tot een schadeloosstelling van € 12.975. Het waterschap vindt echter dat de verkeerde uitgangspunten zijn gehanteerd. Met verwijzing naar een eerder arrest van de Hoge Raad vindt, het waterschap de deskundigen voorbij gaan aan de vraag “Bijkopen of liquideren?”. Bij de aankoop van vervangende grond gaan de deskundigen er vanuit dat de bedrijfswinst in stand wordt gehouden en dat bij liquidatie geen meerwinst valt te verwachten.

Het waterschap vindt dit echter geen zakelijke beslissing. Maar volgens de deskundigen is het bedrijf zeker levensvatbaar. Het is in de agrarische sector niet ongebruikelijk dat de aankoop van grond niet een directe meerwinst oplevert, maar wel van belang is voor de continuïteit van het bedrijf.

De rechtbank volgt dan ook de deskundigen en kent een schadeloosstelling toe van € 12.975 en een vergoeding van de kosten gemaakt voor deze procedure door de rechtbank begroot op bijna € 8.000.

Meer informatie Uitspraak van de Rechtbank Dordrecht

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.