Home

Achtergrond 190 x bekeken

Ruimte voor mestafzet of -aanvoer bij derogatiebedrijven op kleigrond

Veel bedrijven op kleigrond die in aanmerking komen voor derogatie hoeven minder mest af te zetten dan zij hebben ingeschat. In sommige situaties kunnen zij zelfs nog mest aanvoeren.

Deze bedrijven mochten vorig jaartot 30 november nog mest uitrijden op bouwland. De voorraden dierlijke mest van deze ondernemingen zijn daarom relatief laag.

Als voorwaarde voor derogatie geldt dat vanaf 15 september 2006 geen mest meer uitgereden mag worden. Als gevolg hiervan zal de eindvoorraad op 31 december 2006 veel groter zijn dan de beginvoorraad op 1 januari. Er zit dan immers voor 3,5 maand mestproductie in de put (min de mestproductie die buiten is geproduceerd met weiden). Dit betekent dat door deze voorraadmutatie er in 2006 op deze bedrijven minder mest hoeft te worden afgezet of dat er zelfs mest kan worden aangevoerd.

In de praktijk blijkt dat veel van bedrijven deze mogelijkheid over het hoofd zien. Aangezien het nieuwe mestbeleid geen salderings- of verrekeningsmogelijkheden meer kent zoals binnen Minas het geval was, is het van belang dat tijdig bepaald wordt hoeveel mest afgezet moet worden en of er eventueel nog mest aangevoerd kan worden.

ing. E. Coopman

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.