Home

Achtergrond 204 x bekeken

Ontheffing aankoop dierrechten bij mestverwerking

Aanvragen voor de ontheffing voor de aankoop van dierrechten bij mestverwerking kunnen worden ingediend van 1 maart 2006 tot en met 30 april 2006. De betreffende kaderregeling is per 1 januari 2006 van kracht. Een veehouder die zijn bedrijf wil uitbreiden kan voor de helft van de benodigde productierechten een ontheffing krijgen. Hij moet dan alle mest verwerken en alle producten daaruit afzetten buiten de Nederlandse landbouw.

De ontheffing geldt voor een periode van 10 jaar. De termijn voor ontheffing start pas als de veehouder schriftelijk verklaart dat hij aan de voorschriften voldoet. Pas daarna mag hij de op basis van de ontheffing toegestane uitbreiding van diereenheden realiseren. Aan deelname aan de regeling zijn een aantal voorwaarden verbonden.

Aanvragen worden in volgorde van binnenkomst behandeld. De volgorde van aanvragen die op dezelfde dag binnenkomen wordt door middel van loting bepaald. Het totale plafond voor deze regeling bedraagt 2 miljoen kg fosfaat (270.270 diereenheden). In geval van mestverbranding kan in totaal voor 1 miljoen kg fosfaat aan ontheffing worden verleend (135.135 diereenheden). Voor de overige mestverwerkingstechnieken is 60 procent gereserveerd voor varkensmest (81.081 varkenseenheden) en 40 procent voor pluimveemest (54.054 pluimvee-eenheden).

Als blijkt dat de voor varkens gereserveerde ruimte niet volledig benut wordt, terwijl voor meer pluimvee-eenheden een ontheffing wordt aangevraagd dan het gereserveerde aantal, kunnen de pluimvee-eenheden die het gereserveerde aantal te boven gaan worden opgevuld uit de voor varkens gereserveerde ruimte, totdat het plafond bereikt is.
Een overeenkomstige overheveling kan ook plaatsvinden tussen mestverwerking en mestverbranding. Er zijn twee momenten waarop overheveling kan plaatsvinden: na afloop van de indieningstermijn en nadat 18 maanden (bij mestverwerking) of 36 maanden (bij mestverbranding) zijn verstreken vanaf het moment waarop over de aanvraag is beslist.

De ontheffing heeft betrekking op de helft van de voor de uitbreiding aan te kopen productierechten. Het gemiddeld aantal dieren waarvoor een ontheffing kan worden aangevraagd is afhankelijk van het voorgenomen aantal aan te kopen pluimvee- of varkenseenheden. Daarom moet het aantal te kopen rechten doorgegeven worden en niet het totale aantal dierrechten van de beoogde uitbreiding. De maximale omvang van de aan te kopen productierechten bedraagt 100 procent van het ten tijde van aanvraag aanwezige productierecht. De maximale omvang van het aantal diereenheden waarvoor een ontheffing kan worden verleend bedraagt eveneens 100 procent, wat betekent dat het bedrijf kan verdrievoudigen.

Evelyne Coopmann (Hendrix UTD)

Meer informatie Voorwaarden deelname en indienen

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.