Home

Achtergrond 262 x bekeken

NVM: grondprijzen in 2005 stabiel

De grondprijzen zijn in 2005 met gemiddeld 1,8 procent gestegen ten opzichte van 2004. Dat concludeert de vakgroep Agrarisch en Landelijk Vastgoed van de NVM. De vakgroep spreekt van een stabiele grondmarkt, met alleen in de regio's Zuid en Oost een beperkte stijging van de grondprijs.

De gemiddelde grondprijs lag in 2005 op €28.502; dat is circa €500 meer dan het jaar daarvoor. Per regio ziet het prijsniveau er als volgt uit: Noord €20.000, Oost €30.042, Zuid €35.000 en West €31.110 per hectare. Volgens de vakgroep heeft de verkoop van de meer courante gronden voor de beperkte prijsstijging gezorgd.

In het Noorden stijgt het aantal transacties. De prijzen liggen tussen €18.000 tot €28.000. In Friesland maximaal rond de €23.000. In het Oosten stijgt het aantal transacties licht. De prijzen liggen tussen €20.000 tot €28.000 in Overijssel en maximaal €39.000 in Achterhoek en Twente. Ook in het Zuiden laat het aantal transacties een lichte stijging zien. De prijzen liggen tussen €25.000 tot €42.500. In West-Brabant rond de €30.000. In het Westen liggen de prijzen tussen €30.000 en €47.000. De vraag naar grond neemt daar toe. In Zeeland liggen de prijzen tussen €25.000 en €35.000. Het aantal transacties trekt ook hier aan, dat geldt ook voor de akkerbouw.

De NVM constateert dat in kleinschalige landbouwgebieden behoefte ontstaat naar een zwaarder instrument om tot ‘grond(ruil)transacties’ te komen. Het vrijblijvende karakter van de huidige instrumenten zoals kavelruil levert in sommige gevallen teveel beperkingen op. De ‘oude’ ruilverkaveling zou in die gevallen een beter instrument zijn. Op lokaal niveau wordt getracht hieraan invulling te geven.
Een ander zorgpunt is dat een goedgekeurde kavelruil door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid toch voor financiële problemen kan zorgen. Hiervan zijn een aantal gevallen bekend waarbij een fiks bedrag aan overdrachtsbelasting alsnog moet worden betaald door de ruilende agrariërs. Ten gevolge van de nieuwe mestwetgeving neemt de vraag naar grond onder melkveehouders weer licht toe.

Meer informatie Overzicht prijzen grond en quota

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.