Home

Achtergrond 197 x bekeken

EU-hectaresteun maïs wordt zeventien procent gekort

De EU-hectaresteun wordt voor eind februari door Dienst Regelingen uitbetaald. Het areaal voor maïs is flink overschreden. Hierdoor volgt er een korting van 17,32 % op het subsidiebedrag.

Voor maïs is het basisareaal overschreden. Gevolg hiervan is dat er een evenredige korting op de subsidie plaatsvindt. Nederland heeft een basisareaal van 441.700 hectare, waarvan 208.300 hectare voor maïs. Er is voor 251.941 hectare maïs subsidie aangevraagd in 2005. Het basisareaal is dus overschreden met 43.641 hectare. Het subsidiebedrag per hectare maïs en de aan maïs gekoppelde verplichte braak wordt gekort met 17,32%. Het basisareaal granen is niet overschreden. Dit betekent dat de overige subsidiebedragen niet gekort worden.

Het totaal uit te betalen bedrag aan akkerbouwsubsidie bedraagt voor 2005 ongeveer € 170 miljoen. In december 2005 heeft een groot aantal aanvragers al een voorschotbetaling voor deze regeling ontvangen. Het uit te betalen bedrag wordt hiermee verrekend.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.