Home

Achtergrond 218 x bekeken

Wijziging Wav goedgekeurd door ministerraad

De bescherming van de Wet ammoniak en veehouderij (Wav) zal zich beperken tot de zeer kwetsbare natuurgebieden. Dit staat in het voorstel tot wijziging van staatssecretaris Van Geel (Milieu) dat gisteren is goedgekeurd door de ministerraad.

In het voorstel wordt geregeld dat provincies de kwetsbare gebieden kunnen aanwijzen. Die moeten wel binnen de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) liggen. Kwetsbare regio’s die onder de Vogel- en Habitatrichtlijnen vallen, worden automatisch vastgesteld.

Verder mogen de provincies hun eigen afwegingen maken bij de aanwijzing. Wel moeten zij er rekening mee houden dat gebieden kleiner dan 50 hectare alleen aangewezen mogen worden als er sprake is van zeer grote natuurwaarden.

Melkveebedrijven in de zones rondom kwetsbare gebieden krijgen met dit voorstel ruimere uitbreidingsmogelijkheden. Nu kunnen zij nog groeien tot maximaal 110 koeien. Dat wordt straks 200.

De plannen van staatssecretaris verrassen niet. Eerder schreef hij al aan de Tweede Kamer tot een versoepeling van de regels te willen komen. De precieze tekst van het voorstel is nog niet bekend gemaakt. Dat heeft pas plaats bij toezending aan de Kamer.

Lees ook Geen ruime ammoniakzones rondom natuurgebieden
Lees ook Meer ruimte voor veehouderij bij natuurgebieden
Meer informatie Ammoniakdossier van het ministerie van Vrom

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.