Home

Achtergrond 257 x bekeken

Veel oud nieuws op Prinsjesdag

Optimistisch over het economisch herstel maakte het kabinet dinsdag haar plannen voor het komende jaar bekend. De ministers willen de steun voor jonge boeren handhaven, de grondwaterheffing afschaffen, het gebruik van biobrandstoffen stimuleren, strengere eisen invoeren op het gebied van dierwelzijn en de landbouwvrijstelling evalueren. Veel plannen waren al voor Prinsjesdag uitgelekt.

Het ministerie van LNV handhaaft de steunregeling voor jonge boeren. In 2006 is daar zes miljoen euro voor beschikbaar. Dit jaar was de regeling zeer succesvol. Na een dag was het budget al overschreden. Het Rijk betaalt in 2006 ook mee aan het opruimen van dode dieren. Voor de destructiekosten is zestien miljoen euro gereserveerd.

De maatregelen op financieel gebied waren grotendeels al bekend omdat De Telegraaf onlangs de hand heeft gelegd op het Belastingplan 2006. Daaruit blijkt dat staatssecretaris Wijn van Financiën de grondwaterbelasting zal afschaffen. De regeling vergt volgens Wijn veel papierwerk en is op slechts een kleine groep boeren en tuinders van toepassing. Ook overweegt de staatssecretaris de verplichting tot het bijhouden van administratie bij een waterverbruik tussen de 20.000 en 40.000 kuub af te schaffen.

Eveneens al bekend is de versnelde verlaging van de vennootschapsbelasting. Volgend jaar bedraagt deze 29,6 procent in plaats van de huidige 31,5. Het tarief voor midden- en kleinbedrijf voor de eerste € 22.689 winst gaat naar 25,5 procent. Oorspronkelijk was het de bedoeling de belasting pas vanaf 2007 te verlagen.

Uit het nieuwe belastingplan blijkt dat het kabinet een aantal andere fiscale regelingen wil evalueren. Dat de landbouwregeling op de schop gaat, was al bekend. In juni kondigde het ministerie van Financiën aan bezig te zijn met een beleidsbesluit naar aanleiding van uitspraken van de Hoge Raad. Mogelijk worden ook de energie-investeringsaftrek, milieu-investeringsaftrek en de Vamil-regeling aangepast. De overdrachtsbelasting voor bedrijfsopvolging door broers en zussen wordt volgend jaar afgeschaft.

De ministeries van Vrom en Financiën stellen maatregelen voor om het gebruik van biobrandstoffen te bevorderen. Volgend jaar geldt een accijnsvrijstelling voor bio-ethanol en –diesel. In 2007 wordt het bijmengen met benzine en dieselolie verplicht. Naast de stimuleren van de huidige generatie biobrandstoffen maakt het kabinet ook geld vrij voor nieuwe vormen van milieu-vriendelijke energie.

Staatssecretaris Van Geel van Milieu wil ook meer geld uittrekken voor de bestrijding van fijn stof en stikstofoxiden. In de periode 2005-2015 geeft hij daarvoor boven de al aangekondigde € 500 miljoen nog eens € 400 miljoen uit. De meeste aandacht gaat uit naar verkeer, maar ook de landbouw blijft niet buiten schot. Welke maatregelen Van Geel precies wil treffen, schrijft het kabinet niet.

Minister Veerman van LNV vindt dat er strengere regels moeten komen voor dierwelzijn. Hij wil in Europees verband volgend jaar afspraken maken over de leefomstandigheden van biggen en vleeskuikens. De minister benadrukt wel dat het nog lang niet zover is. De Europese lidstaten kijken zeer verschillend tegen een beter dierwelzijn.

Voor de Infrastructuurregeling Glastuinbouw (IRG) komt in de periode 2007-2010 ruim 21 miljoen euro extra beschikbaar. Het geld is vooral bestemd voor het verbeteren van de infrastructuur in de glastuinbouwgebieden Westland en Aalsmeer. Het grootste deel van de extra uitgaven komt vanaf 2008 vrij.

Bron: ANP, Agrarisch Dagblad, Agrocount

Lees ook Nieuw besluit landbouwvrijstelling in de maak
Lees ook Vrijstelling overdachtsbelasting bij overname door broer of zus
Meer informatie Prinsjesdag 2005
Meer informatie LNV-beleid in 2006

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.