Home

Achtergrond 237 x bekeken

Openstelling subsidieregeling overdracht kennis biologische landbouw

Agrarische bedrijven kunnen subsidie aanvragen voor projecten waarmee aangetoond wordt hoe de verkoop van biologische producten gestimuleerd kan worden. Ook initiatieven waarmee het van het innovatieve karakter van de biologische landbouw wordt versterkt, komen in aanmerking voor steun.

Boeren en tuinders kunnen tussen 3 oktober en 30 november een voorstel indienen in het kader van de Subsidieregeling demonstratie en kennisoverdracht duurzame landbouw, die dit maal de biologische landbouw als thema heeft. Van belang is dat in de aanvraag wordt aangetoond hoe de demonstratie of kennisoverdracht kan plaatshebben. Het gaat niet om nieuwe technieken die zich nog in de experimentele fase bevinden, maar om innovaties die al geschikt zijn voor toepassing. Met behulp van de subsidie kunnen boeren en tuinders aantonen hoe die vernieuwingen in de praktijk kunnen worden gebruikt.

Voor de openstelling is een budget beschikbaar van een half miljoen euro. Een kwart daarvan wordt opgebracht door Brussel. Onder meer de kosten voor de levering van diensten door derden, opleiding en training, huur van bedrijfsmiddelen en reiskosten komen in aanmerking voor steun. Vijftig procent van de subsidiabele kosten kunnen worden vergoed. Die moeten dan wel minimaal € 11.344,51 bedragen.

Verder geldt dat het project binnen een half jaar na de subsidieverlening moet starten en binnen drie jaar dient te zijn afgerond. Ook van belang is dat het plan niet overeenkomt met een eerder uitgevoerd project in het kader van deze regeling. De resultaten van de demonstratie of kennisoverdracht worden openbaar gemaakt.

Ingediende voorstellen moeten concurreren met andere projecten. Een boer of tuinder die twijfelt of zijn idee in aanmerking komt, kan het project vooraf laten testen door Dienst Regelingen. Hij moet de gegevens dan op een A4 zetten en sturen naar demo@minlnv.nl.

Meer informatie Toelichting van Het LNV-Loket
Meer informatie Aanvraagformulier
Meer informatie Folder van Het LNV-Loket met alle voorwaarden
Naslag Subsidieregeling demonstratie- en kennisoverdrachtsprojectenduurzame landbouw

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.