Home

Achtergrond 440 x bekeken

Gevolgen Wet Stankemissie Veehouderijen

Met het in werking treden van de reconstructieplannen wordt ook de Wet Stankemissie Veehouderijen in de reconstructiegebieden van kracht. Deze biedt voordelen, maar niet in alle situaties.

De Wet Stankemissie geldt voor de landbouwontwikkelings- en verwevingsgebieden in reconstructiegebieden. De wet is ook van toepassing in extensiveringsgebied rondom natuur. De wet is al in 2003 gepubliceerd, maar kan pas officieel in werking treden zodra het reconstructieplan (per gebied) is gepubliceerd. De wet heeft een tijdelijk karakter; zodra de nieuwe landelijke Stankwet in werking treedt komt de Wet Stankemissie weer te vervallen. Dat gebeurt waarschijnlijk in de loop van volgend jaar.

Ten opzichte van de oude stankrichtlijn zijn er aantal wijzigingen. De belangrijkste:
-Gedetailleerde emissienormen per stalsysteem. Volgens de stankrichtlijn staan 1,4 vleesvarkens in elk groenlabelsysteem gelijk aan 1 mestvarkenseenheid (MVE). In traditionele systemen is dat 1 varken per MVE. Voor een chemische luchtwasser geldt onder de nieuwe wet 1,4 vleesvarkens per MVE; voor een biologische luchtwasser is dat 1,8.
-Onderscheid tussen ‘gewone’ groenlabelsystemen en luchtwassers. Een biologische luchtwasser heeft een gunstigere norm dan een chemische. Alle ‘gewone’ groenlabelsystemen krijgen dezelfde norm toebedeeld. Spoelgoten vallen erbuiten en krijgen voor alle diercategorieën de traditionele waarde.
-Cumulatie vervalt, zodat de stankuitstoot op een ander object afneemt.
-Een soepelere categorie-indeling. Burgerwoningen worden in principe categorie 4. Groepen burgerwoningen kunnen categorie 3 blijven. Voor varkenshouders is categorie 5 van toepassing, met nog grotere afstanden.
-Geurwinst door omschakeling naar emissiearme systemen wordt met 50 procent afgeroomd. In een overbelaste situatie mogen bedrijven nog maar de helft van de geurreductie opvullen.
-Uitbreiden van de rundveetak van een gemengd in een overbelaste situatie is niet meer mogelijk.

Over het algemeen biedt het vervallen van cumulatie en de ruimere categorie-indeling meer ontwikkelingsruimte. De nieuwe emissienormen pakken gunstig uit voor vleesvarkens; voor zeugen en biggen gelden strengere normen.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.