Home

Achtergrond 387 x bekeken

Geen afschrijving op pachtrecht bij te lage verkoopwaarde

Boeren en tuinders mogen bij het bedingen van pachtrecht de aanschafkosten niet activeren op de balans en op het gebruiksrecht afschrijven. Dat blijkt uit een uitspraak van het gerechtshof in Den Bosch.

Een landbouwer verkocht een perceel bouwland aan de gemeente en kwam overeen dat hij de verkochte gronden voor 73 maanden mocht pachten. Het pachtrecht werd op de balans geactiveerd voor het verschil tussen de vrije verkoopwaarde van de grond en het bedrag dat belanghebbende zelf had gekregen.

De vrije verkoopwaarde kon makkelijk bepaald worden omdat de buurman van de verkoper ook grond aan de gemeente had verkocht, en wel voor fl. 50 per m². Op dit pachtrecht wenste belanghebbende uiteraard af te schrijven. Daartoe diende het pachtrecht gewaardeerd te worden.

Belanghebbende kwam uit op een waarde van het recht van fl. 17,50 per m². De buurman had immers fl. 50 per m² ontvangen, en hijzelf ‘maar’ fl. 32,50 per m². Het hof oordeelde echter dat het pachtcontract was opgesteld om daarmee de 73-maandentermijn vast te leggen en zodoende de landbouwvrijstelling veilig te stellen. Vervolgens overwoog het hof dat het verschil in prijs per m² met of zonder pachtcontract geheel als vergoeding voor eventuele belastingschade dient te worden aangemerkt.

Het hof volgt de inspecteur in zijn veel lagere waardering van het pachtrecht, te weten fl. 1500 per hectare. De waarde van het totale pachtrecht werd door het hof becijferd op fl. 7599. Over dit bedrag mocht wel worden afgeschreven.

Belanghebbende heeft het er niet bij laten zitten, en heeft de zaak voorgelegd aan de Hoge Raad. Daar zou hij wel eens een goede kans kunnen maken. De Hoge Raad heeft immers beslist dat zolang de waarde van een verkochte zaak hoger is dan de koopsom die ontvangen wordt, niets van de te lage koopsom mag worden afgesplitst voor andere zaken, zoals bijvoorbeeld belastingschade En de (vrije) waarde van de verkochte grond kan hier eenvoudig worden bepaald, rekening houdend met de verkoop door buurman.

Wel moet worden opgemerkt dat deze zaak onder de nieuwe landbouwvrijstelling niet meer werkt. Het voorbehouden pachtrecht is daar immers niet zonder meer belastingvrij te ontvangen. Voor de berekening van de vrijstelling mag immers maximaal uitgegaan worden van het bedrag dat voor de agrarische waarde van de verkochte grond verkregen kan worden. Maar voor alle lopende oude zaken (en dat zijn er veel) moet rekening gehouden worden met deze beslissing van het Bossche Hof en de nog te verwachten beslissing van de Hoge Raad.

Meer informatie Uitspraak van het gerechtshof

Mr. S.F.J.J. Schenk (Gibo Adviseurs & Accountants)

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.