Home

Achtergrond 363 x bekeken

Rekenmodule voorzettingswaarde op internet

Boeren en tuinders aan wie een bedrijf is geschonken of nagelaten, kunnen de voortzettingswaarde vaststellen met een elektronische rekenmodule van de Belastingdienst. Deze is niet te downloaden, maar kan op internet worden ingevuld.

Voor agrarische bedrijven met een hoge intrinsieke waarde en een laag rendement, is de voortzettingswaarde de basis waarop het schenkings- of successierecht wordt berekend. De hoogte van die waarde kan worden vastgesteld met behulp van de rekenmodule van de Belastingdienst en vervolgens op de aangifte worden ingevuld.

De berekening van de voortzettingswaarde gaat uit van de constante waarde van de kasstromen gedurende vijftien jaar en de restwaarde van de vermogensbestanddelen van de onderneming, uitgezonderd de schulden. Voor een aantal activiteiten wordt gewerkt met normbedragen die elk jaar kunnen veranderen. Bij niet-genormeerde sectoren is de brutowinst het uitgangspunt.

Meer informatie Rekenmodule van de Belastingdienst
Lees ook Heeft voortzettingswaarde langste tijd gehad?

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.