Home

Achtergrond 161 x bekeken

Rechtspersoonlijkheid voor openbare vennootschap

In het wetsvoorstel Personenvennootschappen wordt de mogelijkheid geboden aan openbare vennootschappen te opteren voor rechtspersoonlijkheid. Dat heeft als voordeel dat de organisatie dan op dezelfde voet als een natuurlijk persoon kan deelnemen aan het economisch en juridisch verkeer.

De naam van een dergelijke vennootschap moet beginnen of eindigen met de woorden ‘Openbare Vennootschap met Rechtspersoonlijkheid’. Omdat dat een hele mond vol is, mag dit worden afgekort tot OVR. Aan een niet-openbare vennootschap kan geen rechtspersoonlijkheid worden toegekend.

Voordelen
Het hebben van rechtspersoonlijkheid heeft zijn leuke en zijn minder leuke kanten. Een voordeel is dat de OVR is niet alleen economisch, maar ook juridisch eigenaar van haar vermogen. Dit aspect komt met name aan de orde bij toe- en uittreding van firmanten. In de huidige praktijk dient nog levering van alle vermogensbestanddelen plaats te hebben conform de daarvoor geldende wettelijke vereisten. In de voorgestelde regeling kunnen de gevolgen van toe- en uittreding door vennoten volledig contractueel geregeld worden.

Ook een voordeel is dat de OVR zelfstandig bevoegd is haar goederen te vervreemden en daarover te beschikken, onverminderd de eventueel benodigde instemming van vennoten. Het grootste minpunt van de rechtspersoonlijkheid lijken de kosten te zijn. Een gang naar de notaris is immers verplicht.

Vereisten voor het verkrijgen van rechtspersoonlijkheid
Een openbare vennootschap die rechtspersoonlijkheid wenst te verkrijgen, dient aan drie vereisten te voldoen. Op de eerste plaats moet in de overeenkomst van de vennootschap zijn bepaald dat de openbare vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft. Ook moet de overeenkomst in een notariële akte zijn opgenomen. Ten derde dient de akte in het Nederlands te zijn opgesteld.

Een openbare vennootschap kan niet alleen bij de oprichting, maar ook daarna rechtspersoonlijkheid verkrijgen. Uiteraard is ook dan een notariële akte nodig. De keuze voor rechtspersoonlijkheid is niet voor eeuwig. Een OVR kan zijn rechtspersoonlijkheid namelijk ook opgeven. De eigendom van de goederen van de voormalige OVR zal daartoe moeten worden ingebracht in een vennootschappelijke gemeenschap waarvan de vennoten de deelgenoten zijn.

mr. S.F.J.J. Schenk (Gibo Accountants en Adviseurs)

Lees ook Beste vorm onder nieuwe wet personenvennootschappen

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.