Home

Achtergrond 402 x bekeken

Impact nieuwe Arbowet valt mee

Per 1 juli verandert de Arbowet. De belangrijkste wijzigingen zijn het vervallen van de verplichte aansluiting bij een arbodienst, het instellen van een preventiemedewerker en een lichtere toetst risico-inventarisatie. Voor de agrarische sector vallen de gevolgen van de veranderingen mee.

1. Aansluiting arbodienst
Vanaf 1 juli is de werkgever niet meer wettelijk verplicht aangesloten bij een arbodienst. Werkgevers en werknemers kunnen samen kiezen voor de vangnet- of de maatwerkregeling. Bij de vangnetregeling blijft het bedrijf voor alle ondersteuning gebruik maken van de arbodienst. Bij de maatwerkregeling kan de werkgever zelf de regie overnemen.
Voor de agrarische sector is dit niet nieuw; via Colland hebben sociale partners al een vorm van maatwerkregeling voor de arbodienstverlening op CAO-niveau.

2. Preventiemedewerker
Volgens de nieuwe wet moet ieder bedrijf voldoende deskundigheid in huis hebben en één of meerdere medewerkers aangewezen moet worden als preventiemedewerker. Deze preventiemedewerker werkt mee aan de risico-inventarisatie, voert het plan van aanpak uit en geeft voorlicht en adviseert werknemers, ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging.
De preventiemedewerker moet de belangrijkste risico’s in het bedrijf kennen. Ook moet hij oplossingen weten of hulpmiddelen inzetten om het werk veiliger te maken. De preventiemedewerker hoeft geen bedrijfsarts of veiligheidsdeskundige te zijn; hij moet wel weten waar deze deskundigheid is te halen.
Op sectorniveau regelt Stigas wat het niveau van de preventiemedewerker moet zijn. Ook biedt deze organisatie cursussen aan, die overigens niet verplicht zijn.

3. Risico-inventarisatie
In de agrarische sector wordt al langer gewerkt met een regeling voor het toetsen van risico-inventarisatie. Dit wordt nu gemeengoed in alle sectoren. Stigas werkt aan een erkenning voor een lichtere toetsing. Dat betekent dat bedrijven met minder dan 10 werknemers hun risico-inventarisatie niet meer hoeven te laten toetsen. Tot en met 25 medewerkers is geen bedrijfsbezoek meer nodig. Boven de 25 werknemers is een toets nodig door een bedrijfsarts of veiligheidsdeskundige. Hiervoor geldt dus feitelijk het oude regime.

Meer informatie Stigas

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.