Home

Achtergrond 238 x bekeken

Eigen risico voor faunavergoeding verhoogd

Het eigen risico voor een schadevergoeding uit het Faunafonds is verhoogd van € 115 naar minimaal € 250. Alleen bij schade die is aangericht door beschermde dieren, is een uitzondering hierop mogelijk.

Dit blijkt uit de gewijzigde beleidsregels van het Faunafonds die sinds 1 juni van kracht zijn. De aanpassingen komen voort uit het Beleidskader Faunabeheer en de aanbevelingen van de Commissie Huys.

Het eigen risico is gesteld op vijf procent van de getaxeerde schade. Daarbij geldt een minimum van € 250. Tegemoetkomingen lager dan € 50 worden niet uitgekeerd.

In het Beleidskader is bepaald dat boeren binnen foerageergebieden kolganzen, grauwe ganzen en smienten ongemoeid moeten laten. Daarbuiten mogen zij ze wel verjagen. Op ingezaaide graslanden, akkerbouwpercelen en percelen waarop vollegrondsgroenten worden geteeld, kunnen boeren daarvoor visuele en akoestische afweermiddelen plaatsen.

Om de overwinterende dieren met het geweer te doden, is een ontheffing nodig. Afschieten is dan toegestaan tussen zonsopkomst en 12:00 uur ’s middags. Dat geldt ook op percelen met overjarig grasland buiten de foerageergebieden. Na 12:00 uur kan verjaging plaatshebben door menselijke aanwezigheid en met behulp van honden of een vogelafweerpistool.

Boeren buiten de foerageergebieden mogen alleen de genoemde maatregelen toepassen. Zij zijn natuurlijk niet verplicht de ganzen te verjagen. Maar als zij in aanmerking willen komen voor een vergoeding uit het Faunafonds, moeten boeren kunnen aantonen dat zij geprobeerd hebben de schade te voorkomen.

Lees ook Eenjarige contracten in ganzenfoerageergebieden
Lees ook SAN-pakketten voor ganzenopvang vanaf juni beschikbaar
Lees ook Drempel voor faunaschade opgetrokken naar € 250 per geval

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.