Home

Achtergrond 261 x bekeken

Beste vorm onder nieuwe wet personenvennootschappen

Het onderscheid tussen de vennootschap onder firma (VOF) en maatschap komt met de nieuwe wet personenvennootschappen te vervallen. Wel wordt onderscheid gemaakt tussen de openbare en stille vennootschap. Wat is de meeste geschikte vorm?

Het huidige recht kent drie typen van personenvennootschappen: de maatschap, de vennootschap onder firma (VOF) en de commanditaire vennootschap (CV). Het onderscheid tussen de maatschap en de VOF is hierbij erg dun. In de maatschap wordt een beroep uitgeoefend, in de VOF een bedrijf. Het onderscheid mag dan klein zijn, het is wel van belang. Met name de regeling rondom de aansprakelijkheid verschilt sterk. Bij een maatschap is de individuele firmant slechts aansprakelijk voor zijn aandeel, bij de VOF bestaat volledige (hoofdelijke) aansprakelijkheid.

In de nieuwe wet wordt onderscheid gemaakt tussen de openbare en de stille vennootschap. Een vennootschap dat een bedrijf of een beroep uitoefent, dat doet onder eigen naam en op een voor derden kenbare wijze naar buiten toe optreedt, is een openbare vennootschap Wordt niet aan al deze vereisten voldaan, dan is sprake van een stille of niet-openbare vennootschap.

De vraag of een vennootschap openbaar is of niet, is van groot belang voor de regeling van de aansprakelijkheid van de maten en voor de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vennoten. Verder is van belang dat alle openbare vennootschappen, ongeacht of zij rechtspersoonlijkheid bezitten, moeten worden ingeschreven in het handelsregister. Hieraan zijn kosten verbonden.

Binnen de agrarische sector zal goed bekeken moeten worden of een samenwerkingsverband kwalificeert als openbare vennootschap of dat ‘slechts’ sprake is van een stille vennootschap (die in het nieuwe stelsel ook aangeduid wordt als maatschap). Dat in zo’n samenwerkingsverband een bedrijf wordt uitgeoefend, is wel duidelijk. Dat wordt deelgenomen wordt aan het economisch verkeer ook. Maar gebeurt dit op een voor derden kenbare wijze? En gebeurt dit onder gemeenschappelijke naam? Dat is nog maar de vraag.

Van groot belang daarbij is hoe een onderneming zich presenteert. Laat die de buitenwereld weten dat er meer firmanten zijn en dat er samengewerkt wordt? Of treedt bijvoorbeeld alleen vader op naar buiten, terwijl partner of kinderen toch ook deel uitmaken van het samenwerkingsverband? En hoe zit het met de naam? Is die gemeenschappelijk?

Het afzien van het gebruik van een openbare vennootschap kan een bewuste en vooral ook verstandige keuze zijn. Men beperkt de individuele aansprakelijkheid, men bespaart kosten en de vennoten hebben een kleinere kans om opgeknoopt te worden aan een ondoordacht handelen van één van de medefirmanten.

Fiscaal zal voor de deelnemers geen verschil gemaakt worden tussen de openbare en de niet-openbare vennootschap. Wel moet men goed in de gaten houden dat een niet-openbare vennootschap wat anders is dan een ondermaatschap. Deze rechtsvorm kwam tot voor kort in de agrarische wereld veel voor. Met de komst van de Wet IB 2001 zijn de meeste ondermaatschappen echter opgeruimd.

Mr. S.F.J.J. Schenk (Gibo Accountants en Adviseurs)

Lees ook Rechtspersoonlijkheid voor openbare vennootschap

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.