Home

Achtergrond 318 x bekeken

Vrijstelling inkomstenbelasting bij verkoop paardenopfokbedrijf

Over de behaalde winst bij verkoop van een agrarisch perceel aan een paardenopfokbedrijf kan geen inkomstenbelasting worden geheven. Een dergelijke onderneming valt binnen de landbouwregeling voor de inkomstenbelasting. Dat blijkt uit een uitspraak in cassatie van de Hoge Raad.

Een boer verkocht in 1996 een perceel aan een paardenopfokbedrijf. De belastingdienst legde hem voor de behaalde winst een aanslag op. Maar de ondernemer vindt dat hij recht heeft op vrijstelling omdat de koper een agrarisch bedrijf heeft. De Hoge Raad geeft hem daarin gelijk.

Een van de overwegingen is dat paardenopfokbedrijven ook binnen de landbouwregeling vallen voor wat betreft de omzetbelasting. Er volgens de Hoge Raad geen aanleiding het begrip landbouwbedrijf voor de inkomstenbelasting anders te duiden.

De Hoge Raad is ook van mening dat het bedrijf valt onder de afdeling paardenhouderij van het productschap voor Vee en Vlees en dus is onderwerpen aan de daarvoor geldende regels. Zo dient de onderneming te beschikken over een milieuvergunning voor de agrarische sector en is de paardenopfokker aangifteplichtig voor Minas.

Meer informatie Uitspraak van de Hoge Raad

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.