Home

Achtergrond 208 x bekeken

Geen ruime ammoniakzones rondom natuurgebieden

Er komen geen zones van 500 meter rond Vogel- en Habitatrichtlijngebieden (VHR) om deze te beschermen tegen de uitstoot van ammoniak. De huidige zones van 250 meter rond kwetsbare natuur blijven bestaan, behalve bij kleine natuurgebieden.

Dat is de kern van het voorstel dat staatssecretaris Pieter van Geel (milieu) heeft gedaan aan provincies, gemeenten, landbouw- en natuurorganisaties. Van Geel hoopt hiermee het overleg rond ammoniakzonering, dat al jaren vastzit, open te breken.

De staatssecretaris laat de ruime zones rond VHR-gebieden en voor grote veehouderijen (IPPC-bedrijven) vallen, omdat deze juridisch geen stand zouden houden. Deskundigen verwachten dat de zonering verworpen zal worden door het Europese Hof van Justitie.

Gevolg van zijn nieuwe voorstel is dat al deze bedrijven bij uitbreiding of nieuwvestiging een individuele toets moeten ondergaan, waarbij wordt gekeken of de ammoniakuitstoot binnen de vastgestelde norm blijft. Pas na verloop van tijd zal door jurisprudentie duidelijkheid ontstaan omtrent de ontwikkelingsruimte die veehouderijen in betreffende gebieden nog hebben.

Voor de 250-meter zones neemt Van Geel het eerdere voorstel van de provincies goeddeels over. Op grond daarvan zou het aantal bedrijven dat onder het regime van de Wet ammoniak en veehouderij (WAV) valt gehalveerd worden, van circa 9.000 naar ruim 4.400.Gerbrand van het Klooster, ammoniakkenner van LTO, spreekt van een verstandig voorstel.

<(bron: agrarisch="">

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.